Gap & Flush

ATOS fick förra året flera bra funktioner för att mäta Gap & Flush. Funktionerna är logiska och visar resultaten på ett enkelt och lättfattligt sätt. Filmen nedan visar strategin bakom funktionerna, arbetsgång och resultat.

Funktionerna för GAP & Flush har utvecklats vidare i 2017 års utgåva av ATOS-programvaran inom området Virtuell Sampassning. 

tips-tricksBörje Larsson