Generering av en MSA i GOM's programvara

Nu finns möjligheten att skapa en MSA (Measurement System Analysis) direkt ur programvarorna ATOS Professional eller GOM Inspect Professional. 

MSA.png

Vill du inte direkt skapa en MSA i GOM's programvara finns möjligheten att exportera ut resultaten i färdiga excel-blad för vidare behandling.

tips-tricksBörje Larsson