ARAMIS Adjustable - Den enkla vägen till deformationsmätning i 2D eller 3D

GOM har tagit fram ett nytt modulärt mätsystem för deformationsanalys. Prisnivån för ett analyssystem startar vid 6.500 EUR.

OBJ_GRAF-0000015605-XX-001-VIEW.jpg

ARAMIS Adjustable är ett modulärt DIC (Digital Image Correlation) kamerasystem som kan byggas upp och kompletteras efter hand som krav och önskemål ökar hos användaren. Det går att starta med ett 2D-system och bygga vidare till ett 3D-system likväl som det går att utöka programvarufunktionaliteten efterhand. Mätarean är flexibel, Controllerenhet kan användas mm. Läs mer om möjligheterna med ARAMIS Flexible här och kontakta gärna [email protected]  i Mölndal om du vill veta mer om priser och konfigurationer.

OBJ_GRAF-0000016406-XX-001-VIEW.jpg


nyheterBörje Larsson