NRK uppmärksammar deformationerna på Gokstadskipet

mot golv betong 2 (002).jpg

Vikingskipmuseet i Oslo har under många år 3D-scannat föremål med ATOS-system från vikingatiden. Det är en stor mängd föremål de har scannat, från stora välbevarade vikingaskeppen till mindre föremål som hittats tillsammans med skeppen.

Nu har Vikingskipmuseet även jämfört ATOS-scanningar de gjorde för fem år sedan av Gokstadskipet med nya scanningar för att se om skeppet har deformerats under dessa år. Resultatjämförelsen är så alarmerande att NRK har gjort ett nyhetsinslag om resultatet. Titta gärna här för att se nyhetsinslaget med text.

nyheterBörje Larsson