Nytt paradigmskifte - Virtuella fixturer

Fixturer för mätning av komponenter har funnits i alla tider där fixturen bland annat ser till att komponenten som skall mätas har rätt form. Nu behövs inte den normala fixturen i och med införandet av Virtuella fixturer.

fixt2.png

Fenomenet Virtuella Fixturer innebär att en komponent kan mätas i fritt läge och ej inspänd i en fixtur. Fördelen med denna typ av lösning är att det inte behöver tillverkas dyra fixturer plus att en mätning av en komponent kan göras direkt och inte behöver vänta på att en fixtur tar många veckor på sig att bli klar.

Det är GOM i Tyskland som har utvecklat denna teknik de kallar för ”Virtual Clamping”. Tekniken innebär att en komponent kan 3D-scannas i fritt läge och resultatet beräknas med en FEM-baserad beräkningsmetod och sedan avvikelsekontrolleras mot nominell CAD-geometri eller ritning. Programvarumodulen är ny i GOM’s programvara i och med version 2019.

OBJ_GRAF-0000016770-XX-001-VIEW.jpg

Fördelarna med Virtuella fixturer är minskade kostnader såsom

-        Inga individuella fixturer behövs

-        Enklare förfarande vid ändringar av detalj

-        Mätningar behöver inte vänta på att fixturen skall bli klar

-        Färre optimeringsloopar

-        Lagerutrymme för fixturer behövs inte

Även mätprocessen ger fördelar med Virtuella fixturer såsom

-        Bättre åtkomst där inte inspänningen skymmer

-        Ingen påverkan av friktion från spännen

-        Minskad påverkan från operatören

-        Fixturen behöver inte kvalitetskontrolleras

Den komponent som skall mätas läggs upp på en universell pneumatisk enhet som med tryckluft håller detaljen i fritt läge på 3 stöd. Tack vare denna uppläggning av komponenten och viktkompensering kan även icke styva komponenter mätas oberoende av monteringsläge.

En möjlighet som ytterligare erbjuds via denna metod är att det nu går att få reda på hur stora inspänningskrafterna är vid varje inspänningspunkt. Likaså kan Virtuella fixturer användas vid mätning av plastkomponenter i en datortomograf (CT) då inte en standardfixtur enkelt kan användas i en sådan utrustning med tanke på densitetsskillnad.
Ta gärna kontakt med Cascade för mer information.

nyheterBörje Larsson