Lunchträff i Gnosjö - Vad är PMI och MBD bra för

mbd.png

PMI   -   MBD    Hört talas om dessa uttryck? Är du intresserad av detta och vill lära dig mer så är du välkommen på en lunchträff på vårt kontor i Gnosjö.

Livet blir enklare och roligare med hjälpmedel som underlättar kommunikation och minimerar felaktigheter. Normalt kommuniceras ritningar och CAD-modeller mellan konstruktören och mätteknikern när kvaliteten skall undersökas på en tillverkad detalj. På ritningar och CAD-modell finns krav på mått och form- och lägestoleranser. Ofta fungerar samarbetet bra mellan de olika avdelningarna i ett företag men med några nya verktyg kan samarbetet fungera ännu bättre och minimera möjliga felaktigheter.
De verktyg vi tänker på är dels programvaran GOM Inspect och dels det som kallas för Model Based Definition (MBD).

Cascade håller ett föredrag om PMI och MBD inklusive lunch den 17 oktober i Gnosjö.
 

Tid: 17 oktober 11.00 – 13.00
Plats: Hos Cascade på Anderstorpsvägen 2 i Gnosjö
Anmälan: Till [email protected]  (så att vi vet hur mycket lunch vi skall duka upp)

Vad är MBD?
Model Based Definition handlar om att på ett smart sätt kunna skapa rätt kravsättning för produkten redan i CAD-modellen så att inte ritningar behöver skapas. Mät- kontrollavdelningen kan då direkt importera kravsättningen i mätsystemet så att inte tid behöver läggas på att en mätberedning plus undvika de fel som kan uppkomma när rapporter skapas.

Om MBD utförs på rätt sätt, från konstruktören till mätteknikern, innebär det att mycket tid och pengar kan sparas vid tillverkning av en produkt. MBD innebär ett lika stort framsteg som när vi gick från pappersritningar till att använda CAD-system.
Bäraren av information kallas PMI eller Product and Manufacturing Information och består av en icke geometrisk information för produkten såsom design, mått och dimensioner, tillverkningsinformation etc. Det innebär att exempelvis all information om de mått och form- och lägeskrav som produkten har kan skapas digitalt redan vid konstruerandet och sparas i en CAD-fil som används av mätsystemet.
Vad gäller mätsystem kan ATOS-system från GOM sedan några år importera och ta hand om PMI-data och därmed skynda på och säkra upp kontrollförfarandet av en tillverkad produkt. Cascade berättar gärna mer om tekniken och hur den kan användas i praktiken.
Hur fungerar GOM Inspect?
Programvaran GOM Inspect innehåller kraftfulla funktioner för 3D jämförelser och mesh-bearbetning av punktsvärmar. GOM Inspect används idag av konstruktörer och mättekniker för egna kontroller av mätresultat och erfarenhetsåterföring till egna konstruktioner. Programvaran har laddats ned i över 150.000 exemplar och det är unikt att ett verktyg med all den här funktionaliteten kan erhållas utan kostnad.

Välkomna!

evenemangBörje Larsson