GOMs programvara version 2019

Alldeles nyligen släppte GOM årets programvaruversion. Denna utgåva med namnet 2019 innehåller en mängd nyheter och förbättringar. Dessa nyheter finns i korthet beskrivna på 206 powerpoint-sidor. Nedan tar vi upp ett urval av nyheterna:

 • GOM erbjuder numera en månads test av GOM Inspect Professional för de som laddat ned gratisversionen GOM Inspect.

 • En användare av GOMs programvara får nu en guidning där programvaran kommer med tips till användaren för att hjälpa till från scanning till inspektion och rapportering.

 • “Clipboard” - importera enbart det du behöver från ett CAD-träd till ATOS-programvaran.

 • “Scan Area Restriction” - är en utökad kontroll som ökar möjligheten att scanna blankare ytor.

Bild1.png
 • Ny och förbättrad mätprincip för hål.

 • Förbättrad “Surface Defect Map” med en förenklad utvärdering. Funktionen som finner defekter på en yta.

 • “Virtual Clamping”. Det största som hänt inom fixturer på åratal. Inga fixturer behövs för att mäta ett objekt i fritt läge. Läs mer om detta i separat nyhet.


fixt2.png
 • “Volume Polygonization” i GOMs CT-programvara är nu 3 gånger snabbare än i 2018-versionen.

 • “Extended Calibration” för ATOS 5 innebär att referenspunkter på en ram utanför mätobjektet kan identifieras på en yta dubbelt så stor som mätvolymen. Trevlig funktion för ScanBox-lösningar.

 • Ny snabbkalibrering för ATOS Compact Scan med stora mätvolymer.

 • Nytt “filter” som bättre finner referenspunkter vid fotogrammetrimätningar med TRITOP.

 • Nytt VMR-workflow snabbar upp hela mätprocessen.

 • “Smart Teach” är nästa generation av “Automated Teaching” för ScanBox. Ett klick behövs för avancerad programmering av robotpositioner o s v. Helt parametrisk mätning/upplägg.

 • “Check Fixture Position” i ScanBox är en ny funktion.

Bild3.png
 • Över 100 kundönskemål inom GD&T eller Form&Läge har implementerats i version 2019.

 • “Crack Tip Detection” är en ny funktion i ARAMIS / GOM Correlate.

Bild4.png
 • “Contour detection” är en ny funktion i ARAMIS / GOM Correlate.

 • Jämförelse mot CAD finns nu även i ARAMIS / GOM Correlate.

 • I++ Import/Export har förbättrats i version 2019.

 • mm


Hör gärna av dig till Cascade om du vill se alla nyheter i de 206 powerpoint-sidorna eller att vi informerar dig på annat sätt med utbildning eller visning av version 2019

gom-home-teaser-gom-inspect_small.jpg
nyheterBörje Larsson