Virtuella fixturer - ersätter behovet av fysiska fixturer

GOM har tagit fram en lösning för att kunna mäta detaljer utan att använda traditionella fixturer. De kallar tekniken för Virtual Fixturing. Filmen nedan visar möjligheterna med denna nya teknik.

Det är till och med så att denna teknik gör mätprocessen pålitligare då påverkan från operatören, som monterar detaljen i en fysisk fixtur, reduceras med virtuella fixturer. Se filmen nedan.

Vi ser en stor fördel med denna nya teknik då det idag investeras stora pengar i fysiska mätfixturer som skall lagerhållas, transporteras, kontrollmätas, repareras och tillverkas i tid. Virtuella fixturer kommer att förändra användandet av fixturer vid mätning. Kontakta gärna Cascade för mer information.

nyheterBörje Larsson