Fixturskolan del 1

Justeringselement

Justeringselementet har en mycket vital funktion i en mätfixtur. Den måste vara konstruerad och utformad så att det går att justera in en referens- eller stödpunkt till nominellt läge. Det vill säga nära det toleranslösa läget som representeras i 3D-CAD modellen. Justeringselementet ska förutom att ta upp tillverkningstoleransen i fixturen också vara stabil över tid så att fixturen inte behöver kalibreras om vid ordinär hantering. Det finns flera olika utformningar av justeringselement, de vanligaste är Shims-kassett, Skruv-kassett och Ledad-kassett.

Shims-kassett

En shims-kassett är en enkel stabil konstruktion där läget justeras in med shims i X,Y respektive Z läge. Vanligast är fasta shims eftersom dessa har fördelen att de är lätta att byta och justera in. 

 

Skruv-kassett

Justeringen i X,Y och Z läget görs med hjälp av ställskruvar. Konstruktion kräver bra passning mellan delarna och bra låsfunktion så att inte referensläget ändras vid yttre påverkan.

 

Ledad-kassett

Referensläget är ledad i 3 leder, vilket medger rörelsefrihet i 6 riktningar. Varje led har en låsskruv eller klämkoppling. Även här krävs bra passning och låsfunktion mellan delarna. En Ledad-kassett kan vara tidsödande att justera in när kravet, på lägespositionen för referenspunkten, är högt.

 
tips-tricksUlf Lindqvist