Varför automatiserad kvalitetskontroll med 3D-scanning?

3D-scanning blir mer och mer accepterat som en metod för kvalitetskontroll eftersom information erhålls för hela objektets yta istället för ett fåtal kontrollpunkter. När nu detta arbetssätt går att få automatiserat har intresset ökat. Tack vare GOMs sätt att automatisera 3D-scanningen blir kvalitetskontrollen effektiv i tid och pengar.

Robotiserade 3D-scaningslösningar började användas av GOM för mer än 10 år sedan. De första åren krävdes det en kunnig robottekniker för att få 3D-scanningen att utföras på ett mätobjekt och resultatrapportering för kvalitetskontrollen fick hanteras efteråt.

Tack vare att GOM var ute tidigt med automatiserad 3D-scanning kunde man skaffa sig mycket erfarenhet hur en effektiv och noggrann process måste se ut med utprovade och standardiserade lösningar.

Den lösning som nu finns med virtuella mätrum innebär att en icke robottekniker kan programmera 3D-scanningen vid inmätning av en komponent. Personen behöver heller inte belasta 3D-scanningscellen vid programmeringen utan kan göra detta arbete ”offline”.

Arbetsgången idag är att CAD-modellen med dess eftersökta punkter-ytor-hållägen (features) etc importeras i en virtuell mätcell tillsammans med fixturen i 3D. Operatören trycker på ett kommando och ett program genereras automatiskt för hur roboten skall förflytta scanningssensorn för att fånga alla eftersökta punkter-ytor-hållägen etc. Programmet testas sedan i verkligheten. Därefter eller före mätningen skapas rapportutseendet för dessa features och detta arbete sker i det virtuella mätrummet. Rapportens utseende och innehåll bestäms av den mängd mätinformation som önskas som resultat vid kvalitetskontrollen.

Operatören får även hjälp att undvika eventuella kollisioner tack vare att programvaran för det virtuella mätrummet kan kontrollera robotens förflyttning av 3D-scanningssensorn i förhållande till cellens väggar och mätobjekt plus fixtur.

Då programmet är klart är det viktigt att kontrollera kvaliteten på mätningen och det kan exempelvis utföras med repeterbarhetstest, mätsystemsanalyser etc. ATOS ScanBox har visat sig ge mycket bra resultat vid dessa test.

Dynamisk referenshantering är viktigt vilket innebär att mätnoggrannheten inte beror på en robots noggrannhet. Dynamisk referenshantering innebär att 3D-scanningssystemet använder sig av referensmärken på fixturen där komponenten är placerad. Det krav som finns på roboten förutom förflyttning är att den är stilla (vilket kan kontrolleras med en ATOS 3D-scanningssensor) vid mättillfället. Därför behövs ingen kalibrering av roboten.

När programmet är färdigtestat i den fysiska cellen kan operatören enkelt köra mätningarna genom användning av en touchskärm.

Exempel på en komplett färdig 3D-scanningscell med virtuellt mätrum är ATOS ScanBox som finns i ett antal olika storlekar.

Vi hjälper er gärna att visa hur automatiserad kvalitetskontroll kan utföras på era produkter i en ATOS ScanBox. Tag gärna kontakt med vårt kontor i Mölndal.

tips-tricksBörje Larsson