Lokala koordinatsystem

Funktionen att hantera lokala koordinatsystem är ny i version 8. Lokala koordinatsystem kan bland annat användas för lokal dimensionering, form- & lägeshantering etc. Funktionen visas i filmen nedan där lokala koordinatsystem hanteras ca 4 minuter in i filmen.

 
tips-tricksUlf Lindqvist