Renovering av mekaniskt urverk

Renovering av mekaniskt urverk

Vi blev för ett par år sedan kontaktad av en person som tillhör en klubb vilka renoverar gamla urverk från bland annat första- och andra världskriget. I det här fallet gällde det att kunna tillverka en reservdel till några gamla Angelus 8 dagars ur. Personen som skulle göra detta hade funderat länge före han kom till oss för att hitta en metod som var tillräckligt noggrann att kunna kopiera denna gamla del till en 3D-modell som kunde fräsas ut och fungera. Delen har tydligen inte tillverkats sedan 1950.

Gammalt ur

Vi fick detaljen till vänster som underlag och därefter tog vi ett ATOS-system med bra noggrannhet och punkttäthet och scannade detaljen till en STL-mesh. 

STL-meshen måste noggrann för att kunna användas som fräsunderlag. Bilden till vänster visar en kraftigt uppförstorad del av detaljen.

Den nya delen efter tillverkning

Efter att den första reservdelen har frästs ut har flera gamla Angelus 8 dagars urverk kunnat renoverats tack vare en noggrann kopia. Till vänster syns ett exempel på hur den nya delen ser ut efter tillverkning.

 
tips-tricksUlf Lindqvist