Surface Detection Map

GOM har utvecklat funktionen "Surface Detection Map" ytterligare och höll nyligen ett webinarium där tekniken visades upp. I en vanlig ytjämförelse av 3D-scannad yta mot CAD upptäcks globala avvikelser men med den här funktionen upptäcks lokala defekter på den 3D-scannade ytan.

Det behövs ingen extra licens för "Surface Detection Map" utan funktionen ingår i de vanliga ATOS Professional eller GOM Inspect Professional programvarorna. 

En nyhet är att det går att även se defekter på ytor med struktur typ en "knottrig" instrumentbräda till ett fordon vilket har lösts med en filtreringsalgoritm.

Hela webinariet om tekniken för "Surface Detection Map" och exempel på tillämpningar visas i filmen nedan.

Industry is facing continuously growing requirements on plastic components. Besides geometrical and functional requirements, visible surfaces play also a critical role as they directly represent the product quality. For this reason, it is of great importance to detect and quantify surface defects of injection-molded parts, such as sink marks, dents caused by ejectors as well as corrugation.
 
tips-tricksRobert S