Även detta går att göra i ARAMIS och PONTOS

Alla kanske inte känner till att det finns en del intressanta funktioner i ARAMIS- och PONTOS-systemen. Funktioner som att

Justera fixpunkter till givna koordinater

Inspektera detaljer med GOM Touch Prope

Positionera elementen vid en svetsmontering

Positionera gjutämnen på en fräsmaskin

Justera maskiner och robotar

mm

Se den korta filmen för några av funktionerna

 

 

tips-tricksBörje Larsson