Nya - ATOS 5 Airfoil

GOM har tagit fram en ny sensor med kort mätavstånd vilket passar bra till bland annat mätning av blad och liknande detaljer. ATOS 5 Airfoil levererar mycket exakt mätdata på kort tid. Sensorn fungerar bäst i en automatiserad ScanBox där dess snabbhet kommer väl till pass.

OBJ_GRAF-0000016594-XX-001-VIEW.jpg

Rapporteringen från ATOS 5 Airfoil sker via speciellt anpassade funktioner för att på ett enkelt sätt kunna ta fram resultat för blad och liknande produkter.

OBJ_GRAF-0000012251-XX-001-VIEW.jpg

Läs mer om ATOS 5 Airoil här
Tag gärna kontakt med Cascade för ytterligare information.

OBJ_GRAF-0000016545-XX-001-VIEW.jpg
nyheterBörje Larsson