Produkter

 
OBJ_GRAF-0000007790-XX-001.jpg
 

Mätning av geometrier

3D-scanning av fysiska ytor med en precision och kvalitet som förvånar. Optisk deformationsmätning av ytor och punkter utsatta för statisk eller dynamisk belastning. Cascade är distributör till GOM GmbH i Sverige, Finland och Norge. 

3D-scanning

ATOS-serien inom industriella optiska 3D-scanners levererar ett noggrant resultat tillsammans med en hög detaljrikedom. ATOS-systemen mäter snabbt och kan automatiseras. ATOS levererar 3-dimensionell mätdata och analyser för industriella komponenter såsom plåtdetaljer, verktyg, formar, turbinblad, formsprutade plastdetaljer, gjutgods etc. Istället för att mäta enskilda punkter eller med en laser fångar ATOS ett objekts hela yta och primitiver precist vilket resulterar i en kompetent punktsvärm eller polygon-mesh.
 
ATOS är vida använt inom olika typer av industrier och kan mäta olika objektstorlekar, typer av ytor, former och levererar:

 • Hög noggrannhet vid 3D-mätning

 • Detaljerade högupplösta 3D-scanningar

 • Snabb datafångst

 • Avancerad inspektionsfunktionalitet

 • Komplett dimensionsanalys

 • Kompetent rapporthantering

Automatiserad inspektion och kvalitetskontroll

Vi ser mer och mer av automation inom industriella processer. GOM erbjuder innovativa lösningar som möjliggör företag att integrera optisk mätteknik sömlöst i deras automatiska processer. GOM har erfarenhet av full integration av mätlösningar och sätter nya standarder i processäkerhet och enkel användning.

Automationslösningar med optisk mätteknik från GOM erbjuder:  

 • Ökad effektivitet inom kvalitetskontroll

 • Högre produktivitet

 • Bättre noggrannhet

 • Stora kostnadsbesparingar

 • Automatisk mätteknik från en enda leverantör

GOM erbjuder ett idealiskt automationskoncept för behov inom industriell kvalitetskontroll. GOMs lösning resulterar i en pålitlig, processäker, exakt och problemfri produkt anpassad för industriell användning.  
Användningen av GOMs automatiska mätlösning blir en viktig del i ett företags kvalitetsprocesser.   

Kvalitetskontroll

En viktig beståndsdel vid kvalitetskontroll är den programvara som hanterar jämförelsen, utför kontrollen och skapar rapporten. GOM erbjuder två typer av kvalitetskontrollprogramvara där den ena är gratis och innehåller mycket kompetenta funktioner och den andra som vänder sig till operatörer som framförallt utför kvalitetskontroll på flera likadana komponenter.

Taktil-matning

Flera komplexa mätapplikationer erfordrar en kombination av en helfälts 3D-scanner och en punktbaserad 3D-mätning.

Plåtformning

Optimeringen av plåtformningsprocesser innebär hänsyn till rätt materialval och verktygsoptimering vilket speciellt är viktigt inom fordonsindustrin för att vara konkurrenskraftig.

 

Mätning av deformationer

Optisk deformationsmätning av ytor och punkter utsatta för statisk eller dynamisk belastning.

Dynamisk deformationsanalys

GOMs mätsystem erbjuder det rätta verktygen för att förstå egenskaper hos material. GOMs mätsystem tar hänsyn till hela komponentens geometri vilket inte är möjligt med traditionella mätsystem av typen trådtöjningsgivare, LVDTs, vibrometers etc.

3D-mätresultat är alltid nödvändigt eftersom deformation av ett 3D-objekt leder till icke linjära deformationsbeteenden. GOMs mätsystem kan länka till en komponents CAD-data för transformation, direkt jämförelse och visualisering. Systemen används bland annat vid följande tester för såväl statiska som dynamiska test även vid mycket hög hastighet för såväl små som stora komponenter:

 • Hållfasthet
 • Vibrationsanalys
 • Varaktighetsstudier
 • Kollisionstester
Statisk deformationsanalys

Det portabla TRITOP-systemet kan mäta koordinater av 3D-objekt både snabbt och enkelt. Mätuppgifter som traditionellt utföres av taktila 3D-koordinatmaskiner kan nu enkelt utföras med TRITOP systemet. TRITOP lösningen kräver inget komplext eller besvärligt underhållsarbete. Mätmaskinen kommer till objektet.

 

Fixturer och Reverse Engineering

Vi ser mer och mer av automation inom industriella processer. GOM erbjuder innovativa lösningar som möjliggör företag att integrera optisk mätteknik sömlöst i deras automatiska processer. GOM har erfarenhet av full integration av mätlösningar och sätter nya standarder i processäkerhet och enkel användning.

OBJ_GRAF-0000016942-XX-001-VIEW.jpg

Virtuella Fixturer - ett paradigmskifte

Fixturer för mätning av komponenter har funnits i alla tider där fixturen bland annat ser till att komponenten som skall mätas har rätt form. Nu behövs inte den normala fixturen i och med införandet av Virtuella fixturer.

Fenomenet Virtuella Fixturer innebär att en komponent kan mätas i fritt läge och ej inspänd i en fixtur. Fördelen med denna typ av lösning är att det inte behöver tillverkas dyra fixturer plus att en mätning av en komponent kan göras direkt och inte behöver vänta på att en fixtur tar många veckor på sig att bli klar.

Det är GOM i Tyskland som har utvecklat denna teknik de kallar för ”Virtual Clamping”. Tekniken innebär att en komponent kan 3D-scannas i fritt läge och resultatet beräknas med en FEM-baserad beräkningsmetod och sedan avvikelsekontrolleras mot nominell CAD-geometri eller ritning. Programvarumodulen är ny i GOM’s programvara i och med version 2019.

Fördelarna med Virtuella fixturer är minskade kostnader såsom

 • Inga individuella fixturer behövs

 • Enklare förfarande vid ändringar av detalj

 • Mätningar behöver inte vänta på att fixturen skall bli klar

 • Färre optimeringsloopar

 • Lagerutrymme för fixturer behövs inte

Även mätprocessen ger fördelar med Virtuella fixturer såsom

 • Bättre åtkomst där inte inspänningen skymmer

 • Ingen påverkan av friktion från spännen

 • Minskad påverkan från operatören

 • Fixturen behöver inte kvalitetskontrolleras

fixt2.png

Den komponent som skall mätas läggs upp på en universell pneumatisk enhet som med tryckluft håller detaljen i fritt läge på 3 stöd. Tack vare denna uppläggning av komponenten och viktkompensering kan även icke styva komponenter mätas oberoende av monteringsläge.

En möjlighet som ytterligare erbjuds via denna metod är att det nu går att få reda på hur stora inspänningskrafterna är vid varje inspänningspunkt. Likaså kan Virtuella fixturer användas vid mätning av plastkomponenter i en datortomograf (CT) då inte en standardfixtur enkelt kan användas i en sådan utrustning med tanke på densitetsskillnad.

 
Fixturer

Traditionella Fixturer

Vi utför design, konstruktion, tillverkning, montering och inmätning av fixturer i egen regi. Vilket innebär att allt arbete utförs av en leverantör. Speciellt viktigt är detta för att kunna nå korta leveranstider och flexibla lösningar.

Kvalitet är viktigt för oss och därför stiftar vi fixturelementen för bästa robusthet. Fixturerna är anpassade för såväl koordinatmätmaskin som för optisk mätning och stödelementen är individuellt justerbara i XYZ. Vidare är fixturmaterialet återvinningsbart och därmed miljömässigt korrekt. Vi kan även hjälpa er med de mättjänster som kan vara aktuella för komponenterna i fixturen.

Slutresultatet blir prisvärt och kundnöjdhet är vårt viktigaste mål.

Ta gärna kontakt med oss för ett prisförslag. Telefon 031-840870 eller email: [email protected]

Reverse Engineering

GOM Inspect är en programvara med en komplett uppsätting utvärderingsverktyg för att utföra en avancerad jämförelseanalys på komponenter. Tyska och amerikanska laboratorier har certifierat den som en klass 1-produkt med avseeende på noggrannhet.

 

PLM, CAD och Simulering

Cascade Control erbjuder PLM-Product Lifecycle Management, CAD, Beräkning, Simulering, Publikation för all typ av produktutveckling. Vi har förmånen att kunna erbjuda produkter inom dessa områden dels från PTC : Windchill, Creo, Mathcad samt IsoDraw och dels från CAD-Schroer : Medusa4 samt MPDS4 Factory Layout.

PLM och CAD

PLM-Product Lifecycle Management, CAD, Beräkning, Simulering, Publikation för all typ av produktutveckling. Vi har förmånen att kunna erbjuda produkter inom dessa områden dels från PTC : Windchill, Creo, Mathcad samt IsoDraw och dels från CAD-Schroer : Medusa4 samt MPDS4 Factory Layout.

Simulering

Vi har förmånen att kunna erbjuda en rad förstklassiga produkter för Simulering och Beräkning. För simulering av processer kring formsprutning, markandsför vi produkter från Moldex3D. För FEM beräkning vid strukturella och termiska laster samt vibrationsanalys, erbjuder vi PTC Creo Simulate. Med PTC Creo finns även möjligheter till avancerad kinematisk analys och beräkning av dynamiska laster.

För dig som utför handberäkningar och behöver dokumentera dessa för att smidigt dela dessa i projektgrupper finns PTC Mathcad

 

 

GOM CT

Datortomografi har använts för medicinska tillämpningar i många år. Tekniken har nu även börjat att användas inom industrin för olika tillämpningar. GOM’s CT är speciellt anpassad för kvalitetskontroll av tillverkade komponenter.

OBJ_GRAF-0000015291-XX-001_VIEW.jpg

Andra CT-maskiner på marknaden är inte anpassade för och klarar inte av de höga krav som erfordras för industriella applikationer när det gäller mätkvalitet. GOMs CT kommer med ett antal olika innovationer för att få dels bättre resultat och ett enklare mätförfarande. Datakvaliteten och detaljrikedomen blir hög med den kvalitativa röntgenkällan på 3.008 x 2.512 pixlar.

Användarvänligheten tillfredsställs med den automatiska positioneringen av det föremål som skall mätas. Det är en 5-axlig enhet som ser till att mätobjektet automatiskt positioneras i rätt läge inför mätningen vilket sparar tid och resulterar i en perfekt mätning. Vidare kan fler än ett objekt mätas på en gång i GOM CT vilket snabbar upp mäthastigheten betydligt.

GOM kombinerar programvaran för att kunna mäta objekt med sin egen programvara för att ta fram mätresultatet från mätningen. Detta innebär att det inte behövs någon ytterligare tredjepartsprogramvara vilket innebär att arbetsflödet från start av utrustningen till färdig rapport blir enkelt. Mätresultatet kan efter det är klart granskas i gratisprogramvaran GOM Inspect av andra personer i organisationen eller samarbetsparters.

Läs gärna mer om GOM CT här

Ta gärna kontakt med Cascade om du har intresse i CT-mätning och GOM CT.