ARGUS – Optisk fomningsanalys

ARGUS – Optisk fomningsanalys

Optimeringen av plåtformningsprocesser innebär hänsyn till rätt materialval och verktygsoptimering vilket speciellt är viktigt inom fordonsindustrin för att vara konkurrenskraftig. Det optiska 3D-formningsanalyssystemet ARGUS stödjer denna process med exakta och intressanta resultat från formningsprocessen.

PONTOS - Dynamisk 3D-analys

PONTOS - Dynamisk 3D-analys

Modern produktutveckling kräver en bättre förståelse av en komponents dynamiska uppträdande. I kontrast till konventionella system som mäter förskjutningar kan PONTOS reducera mättiden till ett minimum.