Geomagic Wrap

Geomagic Wrap

Programpaketet innehåller kompletta verktyg för hela processen - från behandling av utdata från 3D scanners till färdiga IGES/STEP ytor att använda i ett CAD-system. Geomagic Wrap bygger sitt världsomspännande goda rykte på skapandet av mycket precisa 3D ytor av komplexa organiska former.

Geomagic Design X

Geomagic Design X

Kombinationen av 3D-scanningsdata och 3D-CAD modelldata är lösningen för framgångrik "Reverse engineering". Hitintills har möjligheten för denna kombination varit dålig och oftast krånglig med ej synkroniserade programvaror. Lösningen på denna utmaning är programvaran Geomagic Design X. Geomagic Design X hjälper snabbt till att 3D-scanningsresultatet blir en CAD-mesh.