GOM Touch Probe

GOM Touch Probe

GOM Touch Probe tillåter en kombination av en 3D-ytmätning  en handhållen punktbaserad mätning. Proben är idealisk för mätning på dolda ytor men tillåter även snabb mätning av individuella punkter och primitiver plus jämförelse av individuella punkter direkt mot CAD.