ARAMIS – Optisk 3D-deformationsanalys

aramis-collage.jpg

ARAMIS är ett noggrant beröringsfritt och materialoberoende mätsystem för statiska och dynamiska tester för att bestämma: 

 • Koordinater på en 3D-yta 
 • 3D-förskjutningar och hastigheter  
 • Töjningsvärden på yta (max- och mintöjning, tjockleksförändring…)

ARAMIS-systemet hjälper till att bättre förstå beteenden hos olika material och komponenter. Det är den ideala lösningen för

 • Bestämning av materialegenskaper (R- och N-värden, Formgränskurvor, Elasticitetsmodul, etc...)
 • Komponentanalyser (kollisionstester, varaktighetstester, etc...)
 • Verifiering av Finita Element Analyser 

ARAMIS är den unika beröringsfria lösningen som kan leverera förskjutnings och belastningsresultat över hela 3D-ytan, där traditionellt ett stort antal mätgivare skulle ha erfodrats ( trådtöjningsgivare, LVDTs, extensometers, etc.). Samma setup av utrustningen kan användas för en mängd olika applikationer i befintlig testmiljö. 

CAD-data integration

ARAMIS erbjuder ett importgränssnitt för CAD-data vilket används för koordinattransformering och avvikelsejämförelse mot 3D-yta. Importgränssnittet hanterar följande format:  

 • Ursprungsformat: Catia v4/v5, Siemens NX, PTC Creo
 • Generella: IGES, STL, VDA, STEP

Processande av data i realtid

ARAMIS-programvaran ger resultat-data i realtid från många mätpositioner på ett testobjekts yta. Denna data är direkt överföringsbar till testanordningar, datainsamlingsenheter eller programvara för bearbetning ( exempelvis LabView, DIAdem, MSExcel, etc ) och används för:

 • Kontroll av testutrustning
 • Långtidstester
 • Vibrationsanalyser
 • 3D Video Extensiometer

Verifiering av FEM simulering

ARAMIS har en funktion för att verifiera FE-analyser (FEM). Att bestämma materialegenskaper med ARAMIS kan hjälpa till att utvärdera och förbättra existerande materialmodeller. Att importera FE-resultatdata möjliggör fullfält-test, en numerisk jämförelse mellan teoretisk beräkning och analys med ARAMIS på en hel komponent.

Denna typ av verifiering möjliggör optimering och ökad tillförlitlighet för FE-analyser.

Komplett arbetsflöde i en enda programvara

Hela mätningen, utvärderingen och dokumentationen utförs i den integrerade ARAMIS-programvaran. 

Tekniska data

<tabell>

Systemkonfigurationer ARAMIS Essential Core ARAMIS 2,3 M ARAMIS 3D 2,3 M
Bildtagning (Hz) upp till 7 (14) upp till 130 (450) upp till 130 (450)
Kameraupplösning  (pixel) 2448 x 2050 1936 x 1216 1935 x 1216
Mätarea mm2 till > m2 mm2 till > m2 mm2 till > m2
Töjningsmätning (%) 0,01 upp till > 100 0,01 upp till > 100 0,01 upp till > 100
Noggrannhet töjning (%) ned till 0,01 ned till 0,01 ned till 0,01
Belysning - Optional Light projector
High-end PC Ja Ja Ja
Laptop Ja Ja Ja
Kontrollenhet Optional Optional GOM Testing controller
Arbetstemperatur 5-40 oC 5-40 oC 5-40 oC
Temperatur på mätobjekt -100oC till +1500oC -100oC till +1500oC -100oC till +1500oC
Systemkonfigurationer ARAMIS 6M ARAMIS 3D 6M
Bildtagning (Hz) upp till 25 (44) upp till 25 (44)
Kameraupplösning (pixel) 2750 x 2200 2750 x 2200
Mätarea mm2 till > m2 mm2 till > m2
Töjningsmätning (%) 0,01 upp till > 100 0,01 upp till > 100
Noggrannhet töjning (%) ned till 0,01 ned till 0,01
Belysning Integrerad LED Light Projector
High-end PC Ja Ja
Laptop Ja Ja
Kontrollerenhet GOM Testing controller GOM Testing controller
Arbetstemperatur 5-40 oC 5-40 oC
Temperatur på mätobjekt -100oC till +1500oC -100oC till +1500oC
Systemkonfigurationer ARAMIS 4M ARAMIS 12M ARAMIS HS
Bildtagning (Hz) upp till 168 (1334) upp till 58 (464) upp till 500 (4000)
Kameraupplösning (pixel) 2400 x 1728 4000 x 3000 1280 x 1024
Mätarea mm2 till > m2 mm2 till > m2 mm2 till > m2
Töjningsmätning (%) 0,01 upp till  > 100 0,01 upp till > 100 0,01 upp till > 100
Bildminne ned till 0,01 ned till 0,01 ned till 0,01
Belysning integrerad LED integrerad LED integrerad LED
High-end PC Ja Ja Ja
Laptop - - -
Kontrollerenhet GOM Testing controller GOM testing controller GOM Testing  controller
Arbetstemperatur 5-40 oC 5-40 oC 5-40 oC
Temperatur på mätobjekt -100oC till +1500oC -100oC till +1500oC -100oC till +1500oC

Önskas mätning vid högre frekvenser kan vi vara behjälpliga att kombinera ihop ARAMIS med olika typer av kameralösningar.

Applikationsexempel

Upptäck mer om praktisk användning av ARAMIS mätsystem på GOMs websida. Se ARAMIS applikationer.