ARGUS – Optisk fomningsanalys

Optimeringen av plåtformningsprocesser innebär hänsyn till rätt materialval och verktygsoptimering vilket speciellt är viktigt inom fordonsindustrin för att vara konkurrenskraftig. Det optiska 3D-formningsanalyssystemet ARGUS stödjer denna process med exakta och intressanta resultat från formningsprocessen. Resultaten från ARGUS-systemet erbjuder information om: 

 • 3D-koordinater för en komponents yta 
 • Formförändringar (max- och mintöjning)
 • Tjockleksreduktion 
 • Formgränsdiagram (FLD)

Alla resultat presenteras med en bra upplöst mesh skapad av bestämningen från 3D-koordinaterna och speglar ytan på det inmätta objektet. 
I formgränsdiagrammet är mätresultatet jämfört med materialkarakteristika från inmätt plåt (Formgränskurvor) för att bestämma kritiska formytor.
 
Mätsystemet arbetar oberoende av formningsprocessen och erbjuder ett resultat over hela platen med hög lokal upplösning. ARGUS passar bra för såväl små som stora objekt. Systemet används för att analysera komponenter tillverkade av platta plåtar, tuber eller komponenter tillverkade med hydroformning.
 
Den optiska analysen med ARGUS-systemet har kommit att bli en utprovad metod inom formningsprocessen när det gäller att mäta och analysera komplexa plåtar. 

ARGUS är lösningen för:

 • Bestämning av kritiska deformationsytor
 • Komplexa formningsproblem
 • Optimering av formningsprocessen
 • Verifiering av verktyg
 • Verifiering och optimering av numeriska simuleringar

Verifiering av FEM-simuleringar

Optisk mätning har tillsammans numeriska simuleringar av formningsprocesser optimerat utvecklingstiden för produkter.  
ARGUS stödjer starkt verifieringen av FEM-simuleringar.  
Importen av FEM-data i ARGUS möjliggör en jämförelse mellan inmätt data och simulerad data. Detta leder till att simulerad data kan optimeras och bli mer trovärdig i framtiden.

Integration av CAD-data

ARGUS erbjuder ett importgränssnitt för CAD-data vilket används för koordinattransformering och jämförelse mot CAD-ytor.

Importgränssnittet hanterar följande format:  

 • Ursprungsdata från: Catia v4/v5, UG, ProE
 • Generell data från: IGES, STL, VDA, STEP

Ett komplett arbetsflöde inom endast en programvara

Hela mätningen, utvärderingen och rapporteringen utförs i en enda programvara ARGUS programvara. ARGUS programvara tillsammans med ARGUS maskinvara borgar för att mätning sker effektivt och noggrant.

Tekniska data

ARGUS-systemet är tillgängligt i olika typer av konfigurationer för att erbjuda en optimal lösning för varje typ av formningsanalys.

Systemkonfigurationer ARGUS 2M ARGUS 5M ARGUS 12M
Kameraupplösning (pixel) 1600 x 1200 2440 x 2050 4280 x 2840
Mätarea 100 mm2 till m2 100 mm2 till m2 100 mm2 till m2
Mätpunkter typ. 10.000 till 100.000 typ. 10.000 till 100.000 typ. 10.000 till 100.000
Töjning (%) 0,5 till > 300 0,5 till > 300 0,5 till > 300
Töjningsnoggrannhet (%) ned till 0,1 ned till 0,1 ned till 0,1
Kalibrering självkalibrerande självkalibrerande självkalibrerande
Trådlös inhämtning av bilder Nej Nej Ja
Dimension på sensor (mm3) 90x70x120 43x45x106 300x170x115
Vikt (kg) 0,7 0,25 2
High-end PC Ja Ja Ja
Laptop Ja Ja Ja

<tabell>

Applikationsexempel

Upptäck mer om hur ARGUS kan användas praktiskt se GOMs websida.
Se ARGUS application notes.