ATOS Capsule - 3D-scannern med precision

ATOS Capsule är en optisk 3D-scannner med hög precision för digitalisering av geometrier. ATOS Capsule används för kvalitetssäkring av små till medelstora detaljer och utmärker sig genom sin höga precision och möjlighet att fånga fina detaljer. Användningsområden är till exempel för första inspektion av kugghjul, turbinblad och medicinska detaljer.

 

ATOS Capsule i användning
I den standardiserade mätmaskin ATOS Scanbox används ATOS Capsule för helautomatisk mätning och kvalitetskontroll av detaljer. ATOS Capsule kan även användas som ett mobilt mätsystem för små detaljer. I ATOS Scanbox modell serie 5 och 6 kan ATOS Capsule utökas med en Plus Box för fotogrammetrianvändning varvid större komponenter eller flera delar kan mätas samtidigt.

Tekniken
Tack vare sensorns uppbyggnad ger ATOS Capsule processtabilitet för automatiserade applikationer. Skalets indelning i 3 delar ger sensorn styvhet och skydd mot damm och vattenstänk.


Triple Scan
Tillsammans med båda kamerorna och projektionsenheten fungerar sensorn enligt Triple Scan principen. Det speciella och exakta fransmönstret projiceras på objektets yta som fångas med två kameror enligt stereokameraprincipen. Triple Scan tekniken ger framförallt stora fördelar vid mätning av reflekterande ytor och mätning av detaljrika objekt.  

Blått ljus
Projektionsenheten i ATOS Capsule-systemet bygger på Blue Light Technology. Eftersom sensorn arbetar med smalbandigt blått ljus, kan störande omgivningsljus filtreras bort under bildtagning. Tack vare sin kraftfulla ljuskälla, kan korta mättider uppnås.

Ett självkontrollerande mätsystem
Sensorn känner av ändrade förhållanden i omgivningen under drift och kan kompensera dessa förändringar. För att kunna göra detta kontrollerar mjukvaran i sensorn kontinuerligt kalibreringsstatus, varje mätnings noggrannhet, omgivande ljusförhållanden och rörelser på mätobjektet vilket säkerställer kvaliteten på mätdata.

ATOS Plus
I GOMs automatiska mätmaskiner kan ATOS-sensorer användas tillsammans med en så kallad Plus Box . Denna är en fotogrammetrisk sensor som är direkt monterad på ATOS-systemet. Denna lösning gör det möjligt för en helautomatisk mätning av referensmarkörer med en avvikelse på 0,003 mm till 0,015 mm. Dessa referensmarkörer skapar en 3D-volym där de detaljerade individuella mätningarna från ATOS Capsule transformeras ihop automatiskt och noggrant. Således kan den totala noggrannheten i den övergripande mätningen uppnås med bra värden.

Virtual Measuring Room
Det virtuella mätrummet (VMR) är den centrala kontrollstationen för programmering av alla delar i ATOS mätceller. VMR erbjuder en funktionell representation av en fysiskt mätmiljö i en virtuell simulering. Tack vare VMR kan användaren arbeta med systemet utan krav på särskilda robotprogrammeringskunskaper. Alla robotrörelser simuleras och kontrolleras för säkerhet innan de utförs i en ATOS ScanBox. I VMR ingår även den automatiska programmeringsfunktionen "Auto teaching" som automatiskt skapar robotbanor beroende på önskad mätning.

Parametrisk inspektion
Programvaran ATOS Professionals utvärderingsprogramvara ger alla nödvändiga verktyg för en omfattande analys av delar och komponenter. Med hjälp av parametrisk inspektion blir alla åtgärder och steg i utvärderingen helt spårbara och sammanlänkade. Således är förändringar och modifieringar möjliga när som helst.

Applikationer
Vill du veta mer om praktisk användning av ATOS, se applikationer här