ATOS Triple Scan

ATOS Triple Scan använder en speciellt utvecklad mät- och projektionsteknik från GOM.
Denna nya teknologi från GOM resulterar i hög noggrannhet vid mätningar och ett klart förbättrat resultat vid mätning av blanka ytor, objekt med komplexa ytor, djupa fickor, fina kanter typ turbinblad plus en kraftig reduktion i antalet individuella mätningar på detaljrika komponenter.

Blue Light Technology

ATOS Triple Scan är utrustad med “blue light technology”.  Ljusspektrat för blått ljus möjliggör att mätningar kan utföras oberoende av omgivande synligt ljus.

 

En högupplösande 3D-scanner för såväl små- som stora objekt

ATOSanvänder högupplösande kameror med upp till 12 megapixels upplösning och speciellt utvecklad optik för exakt mätning.
Noggrannheten , mätningens upplösning och mätarean är helt anpassad för olika typer av applikationer. Detta möjliggör att högsta upplösning kan levereras för objekt med hög detaljeringsgrad för mycket små objekt på några få mm i storlek som för stora objekt på flera tiotals meter i storlek.
Denna flexibilitet tillåter mätning av olika typer av objekt med samma 3D-scanner. Tillsammans med TRITOP är ATOS-systemet kapabelt att scanna objekt över 30 meter i storlek med hög lokal upplösning och noggrannhet.

En 3D-scanner för industriella processer

ATOS 3D-scanner är en noggrann och kostnadseffektiv lösning för ett antal applikationsområden inkluderande:

 • Kvalitetskontroll
 • Reverse Engineering
 • Friformatillverkning
 • Rapid tooling
 • Digital kopiering

ATOS 3D-scanners har producerats sedan 1995 och med mer än 11.000 installerade GOM-system världen runt  har denna typ av mätinstrument blivit en accepterad mätmetod inom industri och forskningsinstitut. ATOS-sensorn kombinerar hög datakvalitet med kort mättid och flexibilitet för industriell användning.

Unik processtabilitet

ATOS 3D-scanner är etablerad inom industrin. Integrationen av ATOS i produktutveckling och produktionsprocesser hjälper till att: 

 • Reducera starttider
 • Optimera komponentkvaliteten
 • Förkorta tiden till produktion
 • Bibehålla en hög nivå av kvalitet genom hela produktionsprocessen
 • Etablera tidiga trendanalyser i serieproduktion
 • Reducera fel och omarbeten vilket sparar tid och pengar
 • Automatisk kvalitetskontroll; förbättrad kvalitetssäkring resulterar i färre personal och minskade felkostnader

Den ultimata kombinationen av optisk och taktil mätning

GOM Touch Probe kombinerar helfältsmätning med probemätning I 3D. GOM Touch Probe tillåter snabb mätning på svåråtkomliga områden, direkt jämförelse mot CAD, mätning av primitiver, snabb mätning av individuella punkter och inpassning online.  ATOS och Touch Probe mätning utförs med ett system och utvärderingen sker med en programvara. Tack vare detta går det enkelt att kombinera mätning av yta och enskilda punkter I 3D. Ingen extra hårdvara eller tracker behövs. Läs mer om GOM Touch Probe.

Integrerad mät- och inspektionsprogramvara med spårbarhet

GOM utvecklar själv sin egen maskin- och programvara. Den kraftfulla, processäkra, spårbara  ATOS Professional och GOM Inspect Professional programvaran kontrollerar sensorn, beräknar 3D punktdata och tillhandahåller en komplett efterbehandling av insamlad datamängd. Genom ett enkelt grafiskt användargränssnitt stödjer programvaran såväl kvalitetskontroll som reverse engineering.  Upptäck mer vad ATOS Professional och GOM Inspect Professional kan göra på GOM Programvara.

Tekniska data

Systemkonfigurationer ATOS II Triple Scan ATOS III Triple Scan ATOS Triple Scan 16M
Kamerapixels 2 x 5 000 000 2 x 8 000 000 2 x 16 000 000
Mätarea 38x29 - 2000x1500 mm2 38x29 - 2000x1500 mm2 170x130 - 810x610 mm2
Punktavstånd 0,02 - 0,79 mm 0,01 - 0,61 mm 0,03 - 0,16 mm
Arbetsavstånd 490 - 2000 mm 490 - 2000 mm 440 - 800 mm
Sensorkontroller Integrerad
Kablage upp till 30 m
Stativ Stabilt stativ, alternativt robot
Rotationsbord Manuellt eller motoriserat rotationsbord
Dator Portabel eller High-end PC
Operativsystem Windows 7
Programvara Datafångst, databehandling och komplett parametrisk inspektion
Omgivande ljus Okänsligt för omgivande ljus
Omgivande vibrationer Påverkar ej beroende på GOMs dynamiska referenssystem
Arbetstemperatur 5 - 40 oC, ej kondensering
Strömförsörjning 90 - 240 V

tabell här

Applikationsexempel

Vill du veta mer om praktisk användning av ATOS? Titta på ATOS application notes.