Cadds5 - Klassisk 3D CAD

CADDS5 - PTC’s och tidigare Computervisions klassiska 3D CAD system för mekanisk konstruktion och skeppsbyggnad. CADDS5 är en av marknadens mest kompletta CAD/CAM produkter.

Huvudfördelar

  • Förmår modellera alla möjliga objekt
  • Möjliggör faktiskt samarbete
  • Automatiserar processen - från början till slut
  • Kan hantera komplexa konstruktioner/sammansättningar

Cascade hjälper er att komma igång på ett optimalt sätt tack vare vår långa erfarenhet av CAD/CAM. Utbildning kan ske i våra lokaler såväl som hos Er.

Support & Garanti

Vi tecknar supportavtal och tillhandahåller support via vår hotline tjänst.

Översikt

CADDS5 är en av marknadens mest kompletta CAD/CAM verktyg från Parametric Technology Corporation (PTC).

CADDS5 har många olika, redan beprövade och samverkande moduler. Dessa tar hand om koncept, konstruktion, analys, ritningsframställning och tillverkning. Detta innebär flexibilitet mellan olika arbetsområden och ger samtidigt specialverktyg för specifika industrier.

Lika viktigt är att CADDS5 har en stabil hybridmodellerare och en strukturcentrerad arkitektur som hjälper utvecklingsgrupper att arbeta samtidigt och i samverkan med varandra. Detta ger stora minskningar i utvecklingstid och kostnader, samt snabbare och riktigare konstruktion vid första försöket.