Geomagic Design X

Kombinationen av 3D-scanningsdata och 3D-CAD modelldata är lösningen för framgångrik "Reverse engineering". Hitintills har möjligheten för denna kombination varit dålig och oftast krånglig med ej synkroniserade programvaror.Lösningen på denna utmaning är programvaran Geomagic Design X . Geomagic Design X hjälper snabbt till att 3D-scanningsresultatet blir en CAD-mesh.

Geomagic Design X är enkelt att använda eftersom programvaran fungerar som ett normalt CAD-system. Vidare kan Design X som resultat skapa modeller i de flesta CAD-systems originalformat. 

Titta även på länken nedan om du önskar veta mer om produkten
www.rapidform.com/products/xor/overview/