GOM Inspect Pro - parametrisk inspektion

 

GOM Inspect Professional är en processäker, parametrisk och spårbar utvärderingsprogramvara för dimensionsanalys av 3D-punktsvärmar från vitljus-scanners, laser-scanners, CTs etc. 

 

Parametrisk inspektion

Istället för att använda en makroprogrammeringslösning vet varje enskilt element hur det skapades i programvarustrukturen.

Alla händelser och utvärderingar är spårbara kopplade till varandra och kan därför enkelt modifieras eller ändras. 

Ett tryck på en enda knapp uppdaterar alla element automatiskt efter en ändring.

 

Ett urval av funktioner

Inspektion av blad
GOMs programvara erbjuder ett komplett arbetsflöde från den initiala mätningen till färdig utvärdering och skapande av rapport. I programvaran finns bland annat funktioner för inspektion av turbinblad via 2D-sektioner. 

Kurvbaserad inspektion
Programvaran förenklar inspektion av punkter och ytor. Punkter skapade med ytscanning används för att skapa nya konstruktionsfunktioner för kurvor och för att visa individuella finesser. Detta leder till att information med hög detaljrikedom kan visas på ett enkelt sätt.

Trend: Statistisk deformationsanalys
GOMs etablerade parametriska inspektion är anpassad för mätning av flera likadana komponenter för trender, statistisk processkontroll och deformationsanalys. Det innebär att data från 3D-scanning kan analyseras statistiskt i ett projekt där scanning har skett av en mängd likadana komponenter eller olika steg för en komponent.   

Spårbarhet
GOM Inspect Professional erbjuder en riktig spårbarhet från resultat till skapande av mätelement, allt för att öka processstabiliteten. Alla skapade mätelement är kända och kan spåras tillbaka till originalet och på så sätt kontrolleras.

Teaching By Doing

Med GOMs “Teaching By Doing” skapas utvärderingen vid första tillfället vilket innebär att inga skript eller liknande behövs för nästa utvärdering. Det är bara att använda det ”recept” som skapades första gången för nästa likadana inmätta komponent. Resultatet blir ett identiskt arbetsflöde som minimerar tid och pengar.

Utvärderingsprogramvara för punktsvärmar

GOM Inspect Professional konverterar automatiskt en punktsvärm till 3D-mesh och erbjuder avancerade funktioner för efterbehandling. Inspektionen utförs genom att jämföra 3D-scannad data med nominell CAD-geometri och visa resultat i en färgavvikelse, 2D-sektioner eller multipla inspektionspunkter.

Mätprinciper

GOMs metod för inspektion är baserad på mätprinciper. En mätprincip definierar metoden som användes för att skapa aktuellt element och säkrar på så sätt upp en automatisk länk mellan nominell och aktuell data.

I-Inspect

GOM Inspect Professional erbjuder konfigurerbara mätprinciper via I-Inspect.  I-Inspect står för inelligent inspektion och är användarens guide genom hela inspektionsprocessen. I-Inspect består av en enda knapp som används vid skapande av ett inpektionsdokument vilket sparar tid.

Rapporten

Mätrapporten är ihopkopplad med inspektionsobjektet på ett intelligent sätt vilket gör hela rapportskapandet säkert och enkelt.

Kompatibelt med Windows 7

GOM Inspect Professional är designat för senaste datorteknik. Programvaran kan snabbt och effektivt processa mätdata och analysalgoritmer vilka är optimerade för multipla CPU-kärnor och hyperthreading i Windows 7

Finesser

Exempel på funktioner i GOM Inspect Professional

 • Import av punktsvärmar
 • Skapande av polygonmesh: utjämning, tunning, hålfyllnad, …
 • CAD-import: CATIA V4, CATIA V5, PRO/E, Unigraphics, IGES, STEP, JT-Open, Parasolid, ...
 • Import av mätdata: ASCII, CSV, FTA, ...
 • Multipel inpassning i ett mätprojekt: automatisk inpassning, RPS, 3-2-1, plan-linje-punkt, best-fit, hierarkisk, ...
 • CAD-jämförelse: yta, sektioner, punkter, ...
 • CAD-baserade primitiver: linjer, plan, cirklar, cylindrar, koner, ...
 • Kurvaturbaserad inspektion: flush and gap analys, analys av återfjädring, inspektion av form och karaktärlinjer, …  
 • Trend/SPC analys
 • 2D-sektionsbaserad analys
 • Inspektionsfunktioner: dimensioner, virtuellt skjutmått, vinklar, diametrar, …
 • Form- & Lägesanalyser baserade på ISO 1101 and ASME Y14.5 standard
 • Rapportering och mallar
 • GOM Inspect: Gratis 3D viewer mm