GOM Touch Probe

GOM Touch Probe tillåter en kombination av en 3D-ytmätning  en handhållen punktbaserad mätning. Proben är idealisk för mätning på dolda ytor men tillåter även snabb mätning av individuella punkter och primitiver plus jämförelse av individuella punkter direkt mot CAD.

Flera komplexa mätapplikationer erfordrar en kombination av en helfälts 3D-scanner och en punktbaserad 3D-mätning. GOM Touch Probe är ett komplement till en ATOS 3D-scanner där denna kombinerade lösning erbjuder:

  • Helfältsscanning och probemätning i 3D
  • Mätning på svåråtkomliga ytor
  • Direkt gämförelse mot CAD-modell
  • Mätning av primitiver
  • Snabb mätning av individuella punkter
  • Online mätning 

GOM Touch Probe kalibreras enkelt mot ATOS 3D-scanner och genom att hålla proben inom ATOS mätarea kan enskilda punkter fångas på ett objekts yta.

Kombinerad Scanning och Taktil mätning

Tack vare ATOS dynamiska referenssystem kan ett objekt eller sensorn fritt flyttas eller ompositioneras. ATOS-sensorn eller objektet behöver således inte vara fixerat mot varandra vilket resulterar i en frihet att kunna mäta ett objekt på flera sätt. Den lätta ( ca 100g ) handhållna proben tillåter mätning under lång tid. Ingen intern elektronik används i proben vilket garanterar ett enkelt förfarande.

Komplett maskin- och programvara

Mätning med ATOS och Touch Probe sker med ett samverkande system och utvärdering av en programvara från samma tillverkare. Ingen extra maskinvara eller tracker behövs .

Mätning av små till stora objekt

Fem olika standardstorlekar är tillgängliga för att kunna mäta såväl små som stora objekt. 
Proberna har utvecklats för att passa flera olika applikationer. Standardgängan M5 på proberna PM3-PM18 tillåter att proberna kan enkelt byta spetsar och förlängare. Vidare går det att skapa speciella skräddarsydda prober för speciella uppgifter.

Online-mätning

Adapters från GOM ger möjligheter att utföra online-mätning av typen:

  • Inpassning av komponenter
  • Justering av fixturer
  • Bestämning av trimning och återfjädring
  • Snabb online-mätning av primitiver och kanter

På samma sätt som med probemätningen ovan kan adaptrarna skräddarsys för att passa olika typer av uppgifter.

Tekniska data

 
GOM-touch-probes.png
 
Systemkonfiguration GOM Touch Probe PM1,5 GOM Touch Probe PM3 GOM Touch Probe PM5 GOM Touch Probe PM8 GOM Touch Probe PM18
Längd (mm) 90 165 150 200 250
Vikt (g) 10 100 80 120 240
Punktstorlek (mm) 1,5 3 5 8 18
Utbytbart probehuvud Ja Ja Ja Ja Ja
Probegänga M2 M5 M5 M5 M5
Kuldiameter (mm) 1,5 3 5 10 10
Längd på probehuvud (mm) 20 30 30 50 50
Expandering av probe (mm) - 100 100 100 100

tabell här

Applikationsexempel

Finn ut mer om praktisk användning av GOM Touch Probe se GOMs websida.
Se GOM Touch Probe application notes.