Medusa Bygg - CAD och FM

Produktivt CAD/FM system för projektören och förvaltaren. Systemet används för att lätt komma åt ritningar, hyresobjekt och installationskomponenter.

Huvudfördelar

 • Informationsorientering - objektinformation för byggdelar och utrymmen
 • Integration - totalintegrerade moduler för A,K,E och V
 • Öppenhet - Export/Import till/från standardforma
 • Lätt att använda - effektivt användargränssnitt
 • Kontinuitet - automatisk uppdatering av äldre ritningar

Utbildning

Cascade har ett brett utbud av utbildningstjänster - hos Er eller i våra lokaler .

Support & Garanti

Vi tecknar supportavtal och tillhandahåller support via vår hotline tjänst.

Detaljerad beskrivning

Översikt

Medusa Bygg är ett komplett CAD system för integrerad byggprojektering och förvaltning. Systemet omfattar projekteringsmoduler för arkitekter, konstruktörer och installationsprojektörer samt fastighetsförvaltare. Informationsdjup, Integration, Öppenhet, Produktivitet och Kontinuitet.

Informationsdjup

Projektören har alla verktyg för att med liten ansträngning bygga upp CAD modellen med hög substans av logisk information om byggdelar, komponenter och utrymmen.

 • Byggdelskodning enligt BSAB för alla byggdelar
 • Rumsgenerator med automatisk generering av rumsytor och underlag för rumsbeskrivningar.
 • Automatisk generering av ritningsförteckning
 • Mängdningsfunktioner för byggdelar, komponenter och utrymmen från enskilda ritningar eller hela projekte
 • Rumsbeskrivning för publicering på websida

Integration

Väl utprovat system för integrerad projektering. Samordnade moduler för A/K/E/V och stöd för utbyte av information mellan teknikerna.

Öppenhet

Allt fler beställare och förvaltare kräver ökad livslängd på dokumentation av fastigheterna. Detta innebär att man vill säkra sina investeringar och inte låsa upp data till specifika leverantörer av programvara. För att uppnå detta måste bl.a. CAD systemen som används vid projektering kunna skapa utdata på etablerade standardformat Medusa Bygg kan expotera information till en rad olika standardformat

 • Export till STEP/P21 (produktmodelldata)
 • Export till NICKK II (produktmodelldata)
 • EXport av 3D geometrier till STL, VRML, Google Earth

... och överföring av mer primitiv grafisk information ...

 • Export/Import av DXF
 • Export/Import av DWG

Produktivitet

Medusa Bygg har ett optimerat användargränssnitt med skärmmenyer och en komplett verktygslåda för att snabbt ta fram ritningar i olika skeden av projektet.

Kontinuitet

CAD modeller skapade i Medusa Bygg är binärkompatibla mellan olika plattformar. En ritning skapad i en Unix-maskin kan direkt plockas upp i en Windows miljö och vive versa. En 10 år gammal Medusaritning kan direkt läsas in i Medusa Bygg och konverteras automatiskt upp till gällande version inklusive uppdatering av byggdelskoder.

Referensobjekt

Medusa Bygg har en mycket beprövad projektstruktur, som passar för såväl stora som små projekt. Medusa Bygg har använts i en rad stora projekt i Sverige och utomlands

 • Sunderby Sjukhus, Luleå, 80 000 m2
 • Hagaporten, Stockholm, 70 000 m2
 • Kv. Eken, Sundbyberg, 42 000 m2
 • Kv. Lysbomben, Stockholm 20 000 m2
 • Kv. Lybeck, Stockholm 20 000 m2
 • Kv. Atleten, Stockholm 8 000 m2
 • Husgerådskammaren, Drottningholm 6 000 m2
 • Vasaterminalen, Stockholm
 • Globen och Globen City, Stockholm