Medusa4 - 2D och 3D CAD

En programsvit med helt ny och modern arkitektur som  stödjer 2D- och 3D-baserat konstruktionsarbete. Den senaste versionen är MEDUSA4 v5.2 – den 4:e generationen av CAD-verktyget Medusa med ett helt nytt användargränssnitt som är identiskt på samtliga hårdvaruplattformar.

Intuitiv design för maximal produktivitet

Medusa4 innehåller en mycket kraftfull verktygslåda, som är tillgänglig via det nya intuitiva och händelsestyrda användargränssnittet. Lätt att lära sig och att använda.

Objekthantering för intelligent konstruktion

Medusa Design Object funktionen kombinerar 2D’s enkelhet med 3D’s möjligheter till modellsammanställning genom att införa objektteknik i 2D element

Central administration av ritelement och användare

Det nya ”Style”-konceptet underlättar utveckling och anpassning av elementuppsättningar och funktionalitet. Nya funktioner och elementegenskaper kan snabbt sättas i drift av systemets admininstratör.

Huvudfördelar

 • Komplett ”Best-in-class” 2D drafting system för effektiv och kreativ design för mekanik och anläggning
 • Modernt, intuitivt och händelsestyrt användargränssnitt.
 • Förhöjd produktivitet med hjälp av kraftfulla 2D funktioner
 • HLR – Hidden Line Removal, 2D sammanställningar, Skalberoende vyer, avancerad linjeredigering
 • 2D Modellering
 • Måttsättningsstandards enl. ANSI, BSI, DIN, JIS och ISO för globalt samarbete
 • Central administration av företagsstandards, elementtyper och användare för att minska fel och öka kvaliteten
 • DXF/DWG gränssnitt för enkelt datautbyte med kunder och leverantörer
 • Verktyg för anpassning av funktionalitet och användargränssnitt

Kontakta oss för prisinformation om produkten

Utbildning

Cascade hjälper er att komma igång på ett optimalt sätt tack vare vår långa erfarenhet av CAD/CAM. Utbildning kan ske i våra lokaler såväl som hos Er.

Support & Garanti

Vi tecknar supportavtal och tillhandahåller support via vår hotline tjänst.

Detaljerad beskrivning

Ritningar är fortfarande det mest allmänt accepterade mediet att beskriva och dokumentera hur en produkt är sammansatt och hur den skall tillverkas och byggas. Framställning av ritningar är därför en väsentlig del av en konstruktionsavdelnings arbete och ställer höga krav på effektiva verktyg för att klara ökade krav på korta utvecklingstider och återanvändning av tidigare konstruktioner.

MEDUSA är en familj av program, utvecklad för att stödja en högeffektiv ritningsbaserad konstruktionsmiljö. I MEDUSA ligger tyngdpunkten på framställning och administration av 2D-ritningar kompletterad med olika applikationer för till exempel tunnplåtskonstruktion, data till NC-maskiner, elschemaritningar, hantering av rasterritningar och kombinationer av raster- och vektorritningar med mera.

MEDUSA stödjer export/import av ritningsdata till standardformat som DWG, DXF (AutoDesk®) och IGES. MEDUSA har även funktioner för 3D-konstruktion och framställning av modeller för parter och assemblies. Ett komplett system för Plant Design ingår i MEDUSA-familjen.
MEDUSA har effektiva verktyg för kundanpassade lösningar.

Produkterna Cascade Mechanical och Medusa Bygg är båda MEDUSA-applikationer och har utvecklats av Cascade Control AB. MEDUSA har ett modernt skärmbaserat användargränssnitt och en objektorienterad användarmiljö.

Moduler i Medusa-familjen

Medusa omfattar 3 huvudmoduler:

 • MEDUSA4 Drafting Plus innehåller grundfunktioner för allmän ritningsframställning
 • MEDUSA4 Advanced kompletterar med utökad funktionalitet för s.k. Smart Edit mm
 • MEDUSA4 Advanced Parametrics är den mest omfattande produkten och inkluderar fullt stöd för parametrisk konstruktion

Tilläggsmoduler till MEDUSA4:

 • MEDUSA View Only är en viewer för den som enbart behöver titta på Medusa-ritningar.
 • MEDUSA4 Medraster gör det möjligt att exportera och importera Medusa-ritningar i rasterformat (t.ex. TIFF). Rasterritningar kan editeras och kombinationer av raster/vektorritningar som kan hanteras på skärm och plottas.
 • MEDUSA4 3D Plus är ett effektivt modelleringssystem för att skapa 3D-modeller för parter och sammanställningar. Grundgeometrin skapas i 2D-vyer i en vanlig Medusa-ritning. Efter konvertering till en 3D-modell kan vyer och sektioner och perspektiv skapas på Medusa-ritningar och i 2D-miljön kompletteras med måttsättning och text.
 • MEDUSA4 Medinfo är ett dokumenthateringssystem för Medusa-ritningar på avdelningsnivå. Medinfo administrerar och kontrollerar lagring, versionshantering och tillgång till Medusa-ritningar med artikeldata, stycklistor etc. i en kontrollerad miljö som stödjer ISO9000. Medinfo är utvecklad på MEDUSA Data Base (MDB) som är en komplett relationsdatabasmiljö som kan integreras med Medusa-familjens övriga moduler.
 • MEDUSA4 GNC stödjer överföring av data från Medusa-ritningar till numeriskt styrda maskiner.
 • MEDUSA4 Medparts innehåller standardiserat komponentbibliotek för mekanisk konstruktion, industrirör och stålbyggnad
 • MEDUSA4 Sheet Metal Design är ett extremt kraftfullt verktyg för tunnplåtskonstruktion i 2D och 3D
 • MEDUSA4 MED2SAP - SAP® Integration via the Engineering Control Center (ECTR®)
 • MEDUSA4 MEDLink - Windchill® PDMLink™ Integration
 • MEDUSA4 MED2TC - Teamcenter® Integration

Medusa4 ägs och utvecklasav CAD Schroer GMBH i Tyskland : www.medusa4.com