PONTOS - Dynamisk 3D-analys

Modern produktutveckling kräver en bättre förståelse av en komponents dynamiska uppträdande. För att förstå komponentens dynamiska uppträdande behövs ett stort antal noggrant uppmätta mätpunkter på objektet vilkas mätresultat kan hanteras på ett effektivt sätt.

I kontrast till konventionella system som mäter förskjutningar kan PONTOS reducera mättiden till ett minimum. Dessutom kan resultaten visas på ett begripligt sätt inklusive en animerad presentation. PONTOS ersätter konventionella system som mäter förskjutningar och accelerometerlösningar.

Typiska applikationer för PONTOS är:

 • Dörr- och huvstängning
 • Dynamiskt uppträdande för ett objekt
 • Komponents uppträdande i en vindtunnel
 • Mätning av deformationer på vindbelastade strukturer
 • Ljud- och vibrationstester
 • Kollisionstester
 • Dropptester
 • Verifiering av simuleringar

Resultat

Det dynamiska mätsystemet PONTOS erbjuder för varje inmätt punkt information om:

 • 3D-koordinater
 • 3D-förskjutningar
 • Deformation
 • Hastighet
 • Acceleration

Resultaten kan presenteras på ett mångsidigt sätt och är möjliga att exportera I ASCII-format. Tack vare att visualiseringen av inspelade kamerabilder kan kombineras med diagram kan en komponents rörelse analyseras på ett illustrativt och enkelt sätt.

Mätuppgifter

Den enkla hanteringen av det robusta mätsystemet tillåter att en komponent kan mätas i sitt naturliga läge och omgivning. Komplexa mätuppgifter i fordonsindustrin och övrig industri kan lösas snabbt och effektivt exempelvis:  

 • Komplexa rörelseanalyser
 • Deformationsmätning av komponenter
 • Relativa rörelser
 • Förändringar i spel mellan enheter

 
PONTOS Karakteristika

 • Enkel och snabb preparation av mätobjekt
 • Mycket lätta mätmarkörer
 • Bildtagningen är oberoende av antalet fångade markörer
 • Anpassad triggning av bildtagning
 • Inspelning av analoga signaler
 • Okänsligt för omgivande påverkningar såsom vibrationer och ljusförändringar
 • Enkel anpassning till olika typer av mätning och mätareor

Komplett arbetsflöde i en enda programvara  

Hela mätningen, utvärderingen och rapportframtagandet sker i en enda programvara PONTOS Software. Kombinationen av maskinvara och programvara från en enda leverantör borgar för ett effektivt och noggrant system.

Tekniska data

PONTOS-systemet spelar in analoga signaler för att trigga bildtagningen och dokumentera belastningen under hela mätningen.

Systemkonfigurationer PONTOS 5M PONTOS 4M PONTOS 12M PONTOS HS
Kameraupplösning (pixel) 2448 x 2050 2358 x 1728 4096 x 3072 1280 x 1024
Bildhastighet (Hz) upp till 15 (29) upp till 60 (480) upp till 24 (367) upp till 500 (4000)
Mätarea cm2 upp till > m2
Noggrannhet Beroende på mätarea ned till 0,001 mm
Antal inmätta markörer Obegränsat
Kamerabalk Fix / variabel
Integrerad kabelstyrning Ja
Laserpekare 3 eller 1
Belysning Integrerad
Kontrollerenhet Sensor controller
High-End 19" PC Ja
Notebook Ja - - -
Sensordimension (mm3) 700x200x140
Temperatur på mätobjekt typ. -100oC upp till + 1500 oC
Vikt (kg) 5 7 7 7
Systemkonfiguration High Speed
Kameraupplösning (pixel) upp till 1024 x 1024
Bildhastighet (Hz) upp till 5000 (1 000 000)
Mätarea cm2 upp till > m2
Noggrannhet beroende på mätarea ned till 0,001 mm
Antal inmätta markörer obegränsat
Kamerbalk variabel
Belysning extern
High-End PC Ja
Notebook Ja
Kontrollerenhet option
Temperatur på mätobjekt typ. -100oC upp till + 1500 oC

<tabell>

Applikationsexempel

Upptäck mer vad PONTOS mätsystem kan användas till på GOMs websida. Se PONTOS application notes.