PTC Creo - 3D CAD och simulering

PTC Creo Parametric (tidigare Pro/ENGINEER) och PTC Creo Direct är verksam i hela produktutvecklingsprocessen från konceptdesign till tillverkningen av en produkt. Produktserien är en av marknadens ledande och mest kompletta CAD/CAM/CAE-system för Windows (7, 8, 8.1)  32 och 64 bitar. Utvecklas av PTC som är världsledande utvecklare av CAD/CAM produkter.

PTC Creo 3.0 är den senaste versionen.

Prisexempel: Creo Parametric med Flexible Modeling 66.500:- (Innehåller det mesta en konstruktör kan önska sig)

Huvudfördelar

  • Verksam i hela produktutvecklingsprocessen
  • Stödjer samarbete i hela organisationen
  • Förtydligar produktivitet och valmöjlighet
  • Minimerar tid och kostnader i produktutvecklingsprocessen

Utbildning

Cascade hjälper er att komma igång på ett optimalt sätt tack vare vår långa erfarenhet av CAD/CAM. Utbildning kan vara lärarledd eller WEB baserad (självstudier för alla områden. Kan startas,  pausas och återstartas obegränsat).

Detaljerad beskrivning

Creo Parametric och Creo Direct är verksam i hela produktutvecklingsprocessen från konceptdesign till tillverkningen av en produkt. Traditionella CAD/CAM/CAE-system ger intrycket av att kunna erbjuda kompletta lösningar, men i verkligheten är de beroende av mjukvaror från flertalet tillverkare för primära design-till-produktion applikationer. Integration av dessa hybridlösningar ger ingen förvissning om att tolkningen av de tekniska data dessa hybridlösningar kräver varken är noggranna eller uppdaterade.
Utmärkande för PTC's Creo svit är industriell design, mekanisk design, funktionell simulering, produkt- och informationsteknologi som strukturerats för att vara helt integrerad inom produktutvecklingsmiljön. Creo klarar av att kommunicera noggrann och uppdaterad produktinformation med PTC's unika och öppna mjukvaruarkitektur.

Skapa konceptmodeller kvickt och enkelt: 'Creo Design Solutions' ger er möjligheten att snabbt och enkelt skapa konceptmodeller via skissning, modellering och rendering. Designers kan utforska en mängd koncept - alltihop under en bråkdel av den tid som krävs för att skapa traditionella skisser eller modeller. På grund av den noggranna produktrepresentationen av konceptmodeller, erbjuder 'Creo Design Soultions' andra avdelningar att dra nytta av godkända konceptmodeller inom de egna processerna. Detta möjliggör tidig insikt vid paketeringsanalyser, design och tillverkning. Den associativa mjukvaruarkitekturen i 'Creo ' tillåter designers att förfina sina koncept baserat på konstruktörernas rekommendationer samtidigt som noggrannheten i produktion informationen bekräftas och minskning av återinsats uppnås.

Mekanisk Design

Skapa vilken produkt som helst med noggrannhet: 'Creo Mechanical Design Solutions' möjliggör för ingenjörer att med noggrannhet skapa eller hantera vilken produktdesign eller sammanställning - eng. assembly - som helst, oberoende av dess storlek eller komplexitet, samtidigt som detaljerad information inhämtas, exempelvis verktygsframställning, leverantör, 'release'-nivå och materialkostnad. Flexibiliteten och robustheten av den konstruktionsbaserade modellen tillåter ingenjörer att enkelt göra ändringar av sin design, vilket uppmuntrar till snabb utforskning av flera möjliga alternativ. Genom att möjliggöra design av flera produktgenerationer och konfigurationer tillåter 'Mechanical Design Solutions' er att minimera designtiden. Dessutom kan ni dra nytta av data, skapat i äldre system, med förvissningen om att tidigare designarbete kan återanvändas för att påskynda ny produktutveckling.

Informationsteknologi

Dela produktinformation i realtid inom hela företaget: 'Creo Information Technology Solutions' möjliggör för er att enkelt dra nytta av rikedomen i Creo's produktmodell information i hela företaget, vilket förenklar kommunikation och samtidig produktutveckling inom hela organisationen. PTC's 'Concurrent Development Management System' skapar en personlig arbetsyta som tillåter ingenjörer att bibehålla alla lokala designförändringar, samtidigt som en delad arbetsyta tillåter varje användare att samtidigt modifiera produktmodeller, meddela andra användare om förändringar och hantera produktdata och utvecklingsprocesser. 'Creo Information Technology Solutions' erbjuder företagsvitt införande av produktmodell information från och med kompletta geometriska representationer, produktstrukturer, relationer, revisionshistoria och ändringsbekräftelse till leverantörskälla, tillverkningsprocess och egenskaper kostnad, vikt och material. Noggrannheten av dessa data och PTC's unika mjukvaruarkitektur av denna webb-baserade lösning - eng. 'Web based Solutions' - minskar applikationsunderhållet, vilket kräver mindre specialiserad integration och resulterar i enklare realtidsinförande inom hela företaget.

Funktionella simulationer

Utför design förbättringar direkt på skrivbordet: 'Creo Functional Simulation Solutions' är inte "bara ett analysverktyg". Dessa lösningar låter ingenjörer utvärdera, förstå och tidigt förbättra funktionell prestanda i sin design för att minska 'time-to-market' och utvecklingskostnader. Den underliggande unika mjukvaruarkitekturen möjliggör för fler ingenjörer att dra nytta av simuleringar med förtroende och snabbhet. De kraftfulla designoptimerings möjligheterna höjer sig över enkel designbekräftelse - eng. design validation - för att leda användare till en bättre design, med förbättrad produktkvalitet som resultat vilket framhäver den konkurrensmässiga fördelen. Kombinerat med andra 'Creo Solutions', Functional Simulation Solutions' tillåter er att dra nytta av ett enskilt, lättanvänt gränssnitt och en associativ produktmodell för form, passning och funktion för att få det rätt från början.

Produktion

Tillverka och dokumentera designade parter med nogrannhet: 'Creo Production Solutions' tillåter tillverkning av maskindesignade produkter med noggrannhet och att dokumentera dessa tillverknings- och sammanställnings - eng. assembly - processer. PTC's 'Production Solutions' försäkrar att 'machining' utförs direkt på solidmodellen, vilket ökar noggrannheten och minimerar omarbete. Utvecklad för tillverkningsmiljön, integreras 'Production Solutions' med NC-programmering, verktygsdesign, processplanering, verifiering och inspektion direkt i designmodellen. Genom att påbörja produktionsaktiviteter långt innan design är slutgiltig, försäkrar 'Production Solutions' att ingenjörer kan optimera sina produktionsprocesser och dramatiskt minska sina tidscykler. Då PTC's integrerade 'Product Solutions' automatiskt inbegriper designförändringar även sent i utvecklingsprocessen så sänks kostnader dramatiskt, kvaliteten höjs och skräp - eng. scrap - minimeras.