PTC ISODraw - teknisk publikation

En standard för teknisk illustration

PTC IsoDraw finns i två olika nivåer

 • IsoDraw Foundation som är ett fristående isometriskt illustrationsverktyg
 • IsoDraw CADprocess som innehåller Foundation samt associativ 3D CAD-koppling

IsoDraw Foundation

Illustrationer är viktiga vid teknisk dokumentation. Hög kvalitet i illustrationer ökar förståelsen och reducerar monterings-, hanterings- och service- fel och kunden blir nöjdare. Arbortext IsoDraw Foundation är skapat speciellt för tekniska illustratörer. Det innehåller alla de verktyg du behöver för att skapa och leverera illustrationer av högsta klass och till önskat format.

Möjligheter och fördelar

 • Kraftfulla speciella illustrations verktyg och intuitivt användargränssnitt ger ökad produktivitet och minskar upplärningstiden
 • Visar automatiskt illustrationerna med ”tjock/tunn” linjeteknik som är nära nog standard vid illustrations arbete och som gör materialet mycket enklare att förstå
 • Konvertera 2D skisser till 3D perspektiv med hjälp av “extrusion” eller rotations symmetri
 • Få tillgång till mer än 2200 biblioteks komponenter. Sofistikerad teknik för inplacering och orientering är inbyggd
 • Lätt att återanvända befintlig produktinfo I form av foto, video, raster eller 2D data. Verktyg för rasterredigering ingår också
 • Stöd för de flesta grafiska format: WebCGM, CGM, SVG, PNG, JPEG, DWG, IGES, DXF, HPGL, Adobe Illustrator, WMF, EPS,TIFF, PICT, PCX, BMP, CALS Raster, Text excerpt, interleaf ASCII and FrameMaker MIF)
 • Skapar automatiskt illustrationer för publicering i olika format, för utskrift såväl som för Web ändamål

IsoDraw Foundation kan när så erfodras uppgraderas till IsoDraw CADprocess funktionalitet med modulen IsoDraw 3DExtension. Denna extra modul gör det möjligt att länka 3D CAD data direkt till IsoDraw illustrationen. Automatisk uppdatering kommer då att ske om 3D CAD informationen förändras.

Mer information: IsoDraw Data Sheet (pdf)

IsoDraw CADprocess

Arbortext IsoDraw CADprocess innehåller allt som Arbortext IsoDraw Foundation innehåller plus 3D import egenskaper.

Arbortext IsoDraw Cadprocess är ett utmärkt komplement till varje CAD system och nära ett måste för varje teknisk illustratör. IsoDraw CAD Process reducerar arbetstiden vid teknisk illustration och medger tidigare start för detta arbete.

Vare sig du väljer att illustrera direkt i isometrisk 3D eller importera 3D data vinner du massor med tid. Importerar du 3D CAD data som senare blir uppdaterad så införs dessa förändringar automatiskt i din illustration. En associativ länk bildas mellan 3D originalet och IsoDraw dokumentet.

Arbortext IsoDraw CADprocess kan användas till valfritt 3D CAD system på marknaden förutsatt att IGES eller VRML export finnes.

Möjligheter och fördelar

 • Eliminerar nödvändigheten att starta från noll. Skapa illustrationer av högsta klass direkt från 3D CAD data
 • Skapa godtyckliga sprängskisser, förstora förminska, rotera, spegla, kopiera, ta bort, öppna upp och lägg till. Allt mycket användarvänligt och intuitivt. IsoDraw är lätt att lära, du är i full produktion efter bara några dagars användning
 • Illustratören får själv möjlighet att manipulera all 3D data snarare än att förlita sig på info och hjälp från CAD designern
 • Välj själv vad som skall vara ”hidden”, tjocka eller tunna linjer, ta bort linjer lägg till. Optimera själv modellen med avseende på hanterbarhet och storlek. Kort sagt, städa själv upp modellen och ge den lämplig storlek och utseende
 • Det blir möjligt att starta illustrations arbetet tidigare redan under pågående CAD design arbete. De tekniska illustrationerna är länkade till CAD data och uppdateras automatiskt när CAD filerna förändras. (länkar kan skapas till: IGES, DWG, VRML och OBJ)
 • Skapa automatiskt illustrationer för publicering i olika format, för utskrift såväl som för Web ändamål
 • Objekt strukturen i ISODRAW medger grafisk navigation i illustrationen. Intressanta delområden eller ”pos ballonger” kan utgöra ”hot spots” för navigation i en sammanställning eller beskrivning

IsoDraw har alla nödvändiga verktyg för att skapa och redigera illustrationer. Special verktyg för att rita i perspektiv, automatisk teknik för hantering av tunna och tjocka linjer (enligt teknik som är bruklig inom illustrations området),samt standard komponent bibliotek. Skapa egen 3D geometri genom att extrudera en 2D skiss eller rotera den kring godtycklig axel etc. Import av skisser är möjligt från de allra flesta grafiska format.

Mer information: IsoDraw Data Sheet (pdf)