PTC Mathcad - teknisk beräkning

En standard för ingenjörs och vetenskapliga beräkningar

Toppkrafter inom ingenjörs och vetenskapligt arbete använder Mathcad för att skapa, dokumentera och dela med sig av beräkningar och konstruktionsarbete. Det unika med Mathcad är att du skriver dina beräkningar och ekvationer precis som du skulle gjort på ett vanligt papper. Symboler och variabler är precis de samma som i ”matte boken” eller formelsamlingen. Att en beräkning därmed blir vacker att se på är en sak men den blir framförallt enklare att följa och felhantera. Att beräkningen går att uppdatera med nya värden är en självklarhet att addera grafer 2D och 3D och förklarande text är mycket enkelt. Dokumenteringen av arbetet för framtiden och för återanvändning garanteras inte minst genom systemets XML arkitektur. Mathcad är kort sagt avancerad ”spreadsheet” för ingenjörer och vetenskapare. Den kunskap och erfarenhet som läggs ner i beräkningar sparas och kan föras vidare i företaget.

Fördelar

  • Lätt att lära och använda – inga speciella programmerings kunskaper erfordras
  • Ökar produktivitet, sparer arbetstid och reducerar fel
  • Lättare att verifiera och utvärdera kritiska beräkningar
  • Underlättar arbete enligt “Best Practices” och medger återanvändning av beräkningar
  • Beräkningarna blir självdokumenterande och kan med fördel sparas i tillhörande produkt struktur i ett PDM system
  • Associativ integration mellan Creo (fd Pro/ENGINEER)  och PTC Matchad (en Mathcad-beräkning kan driva Creo,  Pro/E)

Erbjudande

Ladda ner friversionen PTC Mathcad Express. Detta ger dig 30 dagar med full funktionalitet därefter begränsas funktionaliteten något. När behov uppstår beställer ni en licensnyckel från oss. Ingen ominstallation av programvaran behöver utföras.

1st nodlåst licens inlusive 12 månader programunderhåll med support, pris 13.600:-
Produkten finns också med flytande nätverks licenser. Kontakta oss för mer information.

Namn

Länkar

 

Data sheet för Mathcad (pdf)