PTC Windchill - PLM och PDM

PTC Windchill är PLM systemet som förvaltar, korsrefererar och ger synlighet för allt produkt-relaterat innehåll, inklusive MCAD, ECAD dokument och programvara. PTC Windchill stödjer de flesta CAD och ECAD system på marknaden.

PDMLink är huvudmodulen för produktutveckling såväl som förvaltning. ProjectLink är modulen för projektstyrd utveckling.

Vi levererar nyckelfärdiga system som ofta är integrerade med befintliga system, kundanpassningar, utbildning samt utveckling av kundens processer inom området.

Är ni främst intresserad av produktdatahantering för en mindre grupp av användare och snabbt vill komma igång ? PTC Windchill PDM Essentials är systemet som erbjuder detta inklusive stöd för CAD systemen Creo, SolidWorks, Inventor och AutoCAD.

Kännetecknade för PTC Windchill PLM/PDM är:

Svårfunnen och kanske ogiltig data hindrar en innovativ produktutveckling. En enda robust och pålitlig datakälla ger företaget möjlighet att hantera all digital produktdata på ett säkert och lättillgängligt sätt. Detta gäller inte bara mekanisk konstruktionsdata utan i lika hög grad Elektrisk data såväl som program data. Windchill PDMLink - en web-baserad lättanvänd PLM/PDM lösning för hela företaget som stöder såväl lokal som extern användning. Grupper och team kan enkelt hantera kritiska processer såsom ändring, konfiguration och frisläppnings processer.

Windchill är ett multicad PLM/PDM system för CAD såväl som för ECAD. Windchill hanterar även beskrivande dokument (office-dokument).

Exempel på CAD-system som stöds:

 • Creo Parametric (Pro/ENGINEER)
 • CATIA
 • UG/NX
 • SolidWorks
 • Inventor
 • AutoCAD


Exempel på ECAD system som stöds:

 • Cadence Allegro
 • Mentor Graphics
 • PADS
 • OrCAD
 • Zuken

Möjligheter och fördelar

 • En Web-baserad produkt data källa som möjliggör global access till relevant och riktig produkt data. Integrerad funktion till CAD, ECAD och Microsoft Office lösningar.
 • Motverkar kostsamma fel och det kaos som lätt kan uppstå i en typisk produktutvecklings miljö med ständiga ändrings och förbättrings krav.
 • Möjliggör snabb utveckling av nya produkter, varainter och konfigurationer av produkter genom återanvändning av befintlig produkt data.
 • Är integrerad fullt ut med projekthanterings modulen ProjectLink


Länkar

Datasheet for PDMLink (Pdf)
Datasheet for ProjectLink (Pdf)
Datasheet for Windchill Essentials (Pdf)