TRITOP – Bärbar Koordinatmätmaskin

Det portabla TRITOP-systemet kan mäta koordinater av 3D-objekt både snabbt och enkelt. Mätuppgifter som traditionellt utföres av taktila 3D-koordinatmaskiner kan nu enkelt utföras med TRITOP systemet. TRITOP lösningen kräver inget komplext eller besvärligt underhållsarbete. Mätmaskinen kommer till objektet. På samma sätt som med en taktil koordinatmätmaskin hämtar TRITOP CMM in koordinaterna och dess orientering i rymden för att redovisa.

 • Ytpunkter och sektioner
 • Primitiver
 • Hål och kanter
 • Diametrar, längder, vinklar ...

Efter det att 3D-koordinaterna har identifierats transformeras mätningen matematiskt in i mätobjektets koordinatsystem enligt:

 • RPS metoden
 • Adaptrar
 • Best-fit ...

Inmätt och inpassade mätdata kan användas för olika ändamål såsom:

 • Jämförelse mot CAD
 • Verifiering av form- och positionstoleranser
 • Verifiering av specifikation enligt ritning, filer eller tabeller
 • Inpassningar

Vid jämförelse mot CAD data (IGES, VDA, STEP, Catia, ProE, UG ...), skapas mätrapporter i de kända formaten:

 • Avvikelserapport i färg
 • Avvikelse för individuella punkter med flaggor
 • Sektioner, vinklar och distanser
 • Diameter och planhet  
 • Tabeller och listor

Fördelar med TRITOP Tekniken

 • En komplett 3D-mätmaskin bestående av ett minimum av maskinvara ( 2 väskor med en total vikt på 23 kg)
 • Objektet berörs inte under mätningen
 • Mycket hög noggranhet även för stora objekt
 • Enkel användning
 • Oberoende av omgivande klimat, utrustningen kan användas överallt där en kamera kan ta bilder (klimatkammare, utomhus ...)

TRITOP Deformation

TRITOP Deformation är ett optisk och mobilt mätsystem vilket noggrant fångar 3D-koordinater av ett objekt kvasistatiskt. Det innebär att TRITOP Deformation är kapabelt att beräkna 3D-förskjutningar och deformationer på objekt och komponenter. Det beröringsfria TRITOP Deformation ersätter konventionella mätsystem eller LVDTs vad gäller att fånga förskjutningar och deformationer snabbt utan att behöva använda kablar och sensorer på mätobjektet.

Kraftfull integrerad programvara

Programvaran i TRITOP Deformation beräknar 3D-koordinaterna av inmätta punkter, deras förskjutningar och deformationer och presenterar resultatet på ett enkelt och lättförståeligt sätt. Vidare erbjuder en gratis resultat-viewer en enkel förståelse för olika kollegor och kunder som tar del av resultaten. Den kraftfulla resultat-viewern möjliggör även för ingenjören att själv skapa sin analys och på så sätt frigörs mätutrustningen.  TRITOP Deformation  erbjuder en komplett lösning för mätning, analys, utvärdering och rapport i ett enda maskin och programvarupaket.

Applikationsområden

 • Klimatkammare
 • Simulering av omgivande faktorer
 • Test på fel användning av objekt
 • Styvhetstest
 • Förändring av spel mellan två objekt
 • Verifiering och optimering av simuleringar
 • Deformation av komponent
 • Relativ rörelse
 • Global töjning
 • Belastnings- och åldringstester

Resultat

TRITOP Deformation erbjuder för varje mätpunkt information om: 

 • 3D-koordinater
 • 3D-förskjutningar
 • Deformation
 • Böjning, vridning
 • Rotationsvinklar
 • 6 frihetsgrader (6DoF)
 • Relativa förskjutningar (Punkt – Punkt, Punkt – Linje, Punkt – Plan)

Resultatet kan presenteras i diagram, direkt i CAD eller direkt på aktuell bild tagen på objektet vid deformationsobjektet för att så enkelt som möjligt förstå presentationen av resultatet.

Användningsområden

 • Kontroll av plåtdetaljer och bilkarosser, exempelvis för pilotproduktion, processoptimering, verktygsintrimning, start av produktion eller slumpvis mätning.
 • Kvalitetskontroll av stora objekt, exempelvis flygplan, skepp, vindkraftverk etc
 • Kontroll av plastdetaljer
 • Kontroll av jiggar och fixturer
 • Mätning av modeller och prototyper, exempelvis fordonsinteriör och exteriör design
 • Kontroll av rör i 3D
 • Deformationsanalys av bil och tester i klimatkammare
 • Inmätning av referenspunkter

Tekniska data

TRITOP kan användas vid mätning av objekt upp till ca 100 m i storlek. Beroende på mätuppgiften kan olika kamerasystem användas. Alla TRITOP-system är självkalibrerande och självkontrollerande.

Systemkonfigurationer HR / Std
Kameraupplösning Upp till 21 miljoner pixel
Dataöverföring Trådlös eller flash-kort
Mätarea 0,1 x 0,1 upp till 50 x 50 m2
Kalibrering Självkalibrerande
Certifiering Enligt VDI 2634/1
Arbetstemperatur -40 till 120 oC

<tabell här>

Applikationsexempel

Läs mer om hur praktisk användning av TRITOP mätsystem på GOMs websida.
Se TRITOP application notes.