GOM ScanCobot

GOM ScanCobot

Kom igång med automatisk 3D-scanning. Nya GOM ScanCobot möjliggör en enkel väg till effektiv 3D-scanning. Det helt mobila automatiska mätsystemet kombinerar en precisionsscanner med en kollaborativ robot och ett motoriserat bord. På kort tid fångar ATOS-sensorn geometrin på mätobjektet och du får som resultat snabbt reda på mätresultat över alla ytor.