Tjänster

 
OBJ_GRAF-0000006488-XX-001.jpg
 

Mätning av geometrier och deformationer

Våra mättjänster omfattar 3D-scanning av fysiska ytor med en precision och kvalitet som förvånar och Optisk deformationsmätning av ytor och punkter utsatta för statisk eller dynamisk belastning. 

Automatiserad inspektion och kvalitetskontroll

Kvalitetskontroll är idag det största användningsområdet inom 3D-scanning. Fler och fler upptäcker fördelarna med en kvalitetskontroll över ett helt objekts yta. Då vi idag har hjälpt ca 500 företag med denna tjänst står vi redo att även hjälpa dig.

Reverse Engineering

Reverse engineering innebär överföring av ett fysiskt objekts egenskaper till en digital motsvarighet. Ofta innebär arbetet att omvandla en 3D-scannad STL-modell till en STEP/IGES-modell.

 

Produktdatahantering PLM & CAD

Systemintegration, installation, kundanpassning och utbildning är tjänster vi tillhandahåller för PTC Windchill, PTC Creo, PTC Mathcad, PTC IsoDraw, MPDS4 factory Layout och Medusa4. Vi erbjuder också konvertering av ritningar och 3D-modelldata mellan olika system.