Tjänster / Mätning av geometrier och deformationer 

 

3D-scanning

Vårt mål är att kunna hjälpa både stora som små organisationer med optisk 3D-scanning för att öka deras konkurrenskraft. Vi använder optisk 3D-scanning som är noggrannare teknik än laserscanning.
Uppdragen kan utföras på plats hos kund eller i våra lokaler. Då vi har mer än 13 års erfarenhet av att utföra uppdrag inom optisk mätteknik fungerar vi ofta som bollplank när det uppstår frågeställningar om vad som kan tänkas gå att utföra eller ej.
Vi har hjälpt företag med att upptäcka den optiska 3D scanningens fördelar med att påvisa kapade ledtider. Såväl stora som små uppdrag kan vi hjälpa till med, det enda du behöver göra är att skicka ett e-mail till eller ringa något av våra kontor.

Exempel på uppdrag är:

 • Kvalitetskontroll - kontroll av produkter efter tillverkningen gentemot konstruktionsunderlaget i CAD
 • Skapa digitala modeller av organiska former (handtag, rattar, säten, etc.)
 • Digital "backup" av mastermodeller
 • Ersättning av fysisk lagring av modeller
 • Tillverkning av nya pressverktyg
 • Renovering av pressverktyg
 • Automatisering av 3D-scanningsprocessen

Kontakta oss via telefon 031-840870 eller email [email protected] så hjälper vi er.

Deformationsmätning

Förutom försäljning av nyckelfärdiga optiska mätsystem och programvaror under fliken produkter utför vi tjänster inom området optisk mätteknik.
Deformationsmätning kan ske vid punktvis följning av ett deformationsförlopp likväl som mätning av deformationer dynamiskt över hel yta.

Exempel på uppdrag är:

 • Hållfasthets eller flödesanalyser Provning - före och efter tryck, punktlast, kollision, temperaturbelastning
 • Produktanalys - sammanfogning, jämförelser, utmattningstester
 • Materialprovning
 • Karaktärisering av kryp och åldringsprocesser
 • Bestämning av Flytgränskurvor
 • Dimensionering av komponenter
 • Verifikation av FEM beräkningar

Kontakta oss vi telefon 031-840870 eller via email [email protected] så hjälper vi er.

Koordinatmätning

Vi erbjuder tjänster med såväl stationär- som mobil utrustning för koordinatmätning. Det kan vara allt från enstycksmätning till seriemätning med statistik rapportering.
Mätningen med resultat kan vara mot nominell CAD-modell eller ritningsunderlag. 

Övrig mätning

Förutom 3D-scanning, kvalitetskontroll, Reverse Engineering och deformationsmätning hjälper vi företag och organisationer med olika typer av mätning. Det kan vara inmätning av stora maskiner eller byggobjekt där noggrannhet efterfrågas likväl som mätning i svåra utrymmen av typen vattenkraftturbiner.

Berätta gärna för oss om ditt mätproblem så finner vi en lösning?

Kontakta oss på telefon 031-840870 eller via email [email protected] så hjälper vi er.