Utbildning

ATOS_Triple_Scan_Brochure_Page_2-3_002.jpg

Schemalagda kurser för GOM-system under 2020

OBJ_GRAF-0000014509-XX-001-VIEW.jpg

Användarna av GOM-system blir allt fler och vi kommer framöver därför att även ha schemalagda kurser. Cascade har därför lagt upp ett schema för kurser i GOM-system enligt nedan för 2020. GOM har under 2018 skapat ett utbildningskoncept där all utbildning i GOMs system följer samma riktlinjer över hela världen. Cascade certifierade sig under 2018 för dessa utbildningar.

Plats för kurserna: Cascades kontor, Metangatan 3, Mölndal

Kurstid: 9.00 – 16.00, lunch ingår

Pris: Kontakta Cascade på [email protected]

Prisreduktion: De kunder som har supportkontrakt erhåller en fri kursdag/år

Anmälan: Anmälan av kurs görs till [email protected] . Eventuell avbokning av kurs går bra fram till en vecka före kursstart. Avbokningar inom en vecka från kursstart debiteras med 50% av kursens pris.


ATOS Scanning: Grundkurs i 3D-scanning med ATOS – 1 dag

Inga baskunskaper krävs.

-        Preparering

-        Mätstrategier inom scanning

-        Handhavande ATOS-system

-        Utföra scanning

-        Hantera scanningsdata

-        mm

Kursdagar 2020:
25 februari, 12 maj och 15 september


 

GOM Inspection Professional: Grundkurs i inspektion/rapportskapande – 2 dagar

Baskunskap i form av Grundkurs i 3D-scanning med ATOS och grunder i mätteknik.

-        Introduktion till programvaran

-        Editering av scannad mesh

-        Spårbarhet och beroenden

-        Uppriktningar och toleranser

-        Inspektionsplanering

-        Rapporter och mallar

-        Trender

- Form & Läge

-        Inspektion utan CAD-data

-        mm

Kursdagar 2020:
26-27 februari, 13-14 maj och 16-17 september


 

Mätning med TRITOP: Grundkurs i TRITOP – 1 dag

Inga baskunskaper krävs.

-        Preparering och förberedelse

-        Handhavande med kamera

-        Metod vid mätning

-        Fotogrammetri vid större komplexa objekt

-        Mm

Kursdagar 2020:
3 mars och 29 september


 

TRITOP Inspektion: Inspektion av TRITOP data – 2 dagar

Baskunskap i form av Grundkurs i TRITOP.

-        Introduktion till programvaran

-        Enkel analys av mätdata

-        Spårbarhet och beroenden

-        Rapporter

-        Uppriktningar och toleranser

-        CMM inspektion

-        Mätprinciper

-        Mallar

-        mm

Kursdagar 2020:
4-5 mars och 30 september och 1 oktober


 

VMR: Grundkurs i Virtual Measuring Room – 2 dagar

Baskunskaper i form av Grundkurs i ATOS plus kurs i GOM Inspect Professional.

-        Introduktion och start av mätprojekt

-        Import av CAD-data

-        Positionering av mätobjekt

-        Import av mätplan och uppriktning

-        Skapa positioner för fotogrammetri

-        Mätberedning

-        Utföra mätning

-        Optimering

-        Skapa mallar

-        Kiosk

-        Trend

-        mm

Kursdagar 2020:
10-11 mars och 6-7 oktober


 

ARAMIS Acquisition: Grundutbildning i ARAMIS – 1 dag

Inga baskunskaper krävs.

-        Preparering testobjekt

-        Mätstrategier inom 3D Testing

-        Handhavande ARAMIS-system

-        Utföra mätning/provning med ARAMIS system

-        Hantera provningsdata

-        mm

Kursdagar 2020:
17 mars och 13 oktober


 

ARAMIS Inspektion: Kurs i hantering av ARAMIS-data – 2 dagar

Baskunskap i form av ARAMIS Grundutbildning.

-        Introduktion till programvaran

-        Inspektion av Surface Component med avseende på töjning

-        Inspektion av Point Component med avseende på rörelser/vibrationer

-        Uppriktning och rörelsekompensation

-        Inspektionsplanering

-        Rapporter och mallar

-        mm

Kursdagar 2020:
18-19 mars och 14-15 oktober


 

 

Vi kan naturligtvis även hålla utbildningar på plats hos kund. Återkom gärna med önskemål i detta fall till [email protected] eller till något av Cascades kontor.

 

 


 

Vidare kommer vi fortsättningsvis även att hålla våra kurser i

GOM Inspect gratisprogramvara

datumen

19 februari, 19 maj, 9 september och 4 november

 

GOM Correlate gratisprogramvara

datumen

20 februari och 10 september

 

Till ett reducerat pris. Anmäl er gärna för dessa kurser även via [email protected]