ATOS 5

ATOS 5 är utvecklad för industriellt bruk där höga krav på mätresultat och robusthet gäller. ATOS 5 levererar data med hög precision under korta mättider, även i tuffa miljöer. Resultatet blir pålitliga mätresultat och analysdata.

OBJ_GRAF-0000015263-XX-001_VIEW.jpg

Innovationer
ATOS 5 är utvecklad av GOM där den befintliga ATOS tekniken har utökats med ett antal nya innovationer såsom
- Blue Light Equalizer - ger bättre kvalitet på projektorljuset
- Bright LED Light Source - 1,5 gånger ljusstarkare än ATOS Triple Scan
- Fast Data Processing - fiberoptiska kablar, upp till 30 m längd, för snabb dataöverföring
- Interference Free - okänslig för omgivande magnetfält
- Intelligent Sensor Communication - aktiv temperaturkontroll

 
OBJ_GRAF-0000015278-XX-001_VIEW.jpg

 

Automation

OBJ_GRAF-0000015280-XX-001_VIEW.jpg

ATOS 5 kan med fördel användas för automatisk mätning. Den kan direkt användas i en ATOS ScanBox. Sensorn är även inkapslad för att klara av damm och skvättande vatten. 

OBJ_GRAF-0000015279-XX-001_VIEW.jpg

Läs mer om ATOS 5 på GOMs webbsida här