ATOS Core

3D-scannern ATOS Core utmanar marknaden med en 3D-scanner med normal GOM kvalitet till ett mycket fördelaktigt pris. Förutom ett lågt instegspris har GOM satsat på att ta fram en lösning som kräver en låg tröskel att börja använda. Ett viktigt mål med ATOS Core är att systemet skall vara enkelt att starta, scanna med och samtidigt få hög kvalitet på resultatet. Instegsmodellen av Core har därför en förenklad programvara med namnet GOM Scan.

ATOS Core är moduluppbyggt vilket innebär att användaren kan växa med systemet och utöka systemet med mer funktionalitet och kamerapixels utan att behöva byta utrustningen.

Vid skapandet av ATOS Core har GOM använt en helt ny typ av stereokameralösning där inte bara Triple Scan funktionalitet, självkontrollfunktioner eller blå våglängd för projektorenheten har använts. Det nya är att delningen av kamerakomponenter och optik vilket möjliggjort en integrering av den senaste tekniken inom området.

ATOS Core är speciellt lämpat för små objekt upp till en storlek av drygt 500 mm. Resultatnivån på data är av normal GOM kvalitet.

Utmärkande för ATOS Core är:

  • Blue Light Technology vilket innebär att omgivande ljus inte stör mätningen.
  • Speciell applikationsprogramvara där GOM Scan hjälper nybörjaren att erhålla perfekta scanningar och GOM Professional hjälper den professionelle användaren med intelligent parametrisk programvara för kvalitetskontroll.
  • Innovativ Tripe Scan funktionalitet som ingen annan tillverkare än kopierat.
  • Ny kamerateknologi där GOM använder kameratekniken på nytt sätt.
  • Kompakt format. Sensorn är liten och mobil.
  • Kan kompletteras med fotogrammetri för att mäta större objekt än 500 mm.
  • Hotplugging vilket innebär att en sensor kan enkelt bytas ut med en annan för annan mätvolym.
  • Automation, vilket innebär att en ATOS Core kan ingå i en automatisk mätcell.

ATOS Core finns för tre applikationsområden

Essential Line

Detta användningaområde är för applikationer av typen Reverse Engineering och Rapid Prototyping (3D-printning). Den här nivån av användning kräver bra 3D-scanningsresultat utan avancerad kvalitetskontroll. Användaren här kan få nytta av GOM kvalitet vid 3D-scanning på ett enkelt sätt. Resultatet blir en högkvalitativ 3D polygon-mesh.

Professional Line

Tillsammans med ATOS Professional programvara klarar Professional line av komplexa mätuppgifter. Här finns även funktioner som Triple Scan, teaching by doing, Motion replay, Probe, automation via rotationsbord mm.

Kinematics Line

Kinematic Line är den helautomatiserade lösningen för mätning av små objekt med krav på produktivitet och repeterbarhet för industriella processer. Den här robotlösningen baseras på ATOS ScanBox och använder VMR (Virtual Measuring Room) för snabb och intelligent robotprogrammering. ATOS Plus automatiska fotogrammetrilösning kan även användas här.

Mer information om ATOS Core kan läsas på egen webb-sida på länk nedan

 

Tekniska data

Systemkonfiguration ATOS Core 45 ATOS Core 80 ATOS Core 135 ATOS Core 200
Mätarea 45x30 mm 80x60 mm 135x100 mm 200x150 mm
Arbetsavstånd 170 mm 170 mm 170 mm 250 mm
Punktavstånd
0,02 mm
(0,03 mm)*
0,03 mm
(0,05 mm)*
0,05 mm
(0,09 mm)*
0,08 mm (0,13)*
Dimension på sensor 206x205x64 mm
Vikt 2,1 kg
Spänning 90 - 230 V
Arbetstemperatur +5oC till +40oC, ej kondenserat
Systemkonfiguration ATOS Core 185 ATOS Core 300 ATOS Core 500
Mätarea 185x140 mm 300x230 mm 500x380 mm
Arbetsavstånd 440 mm
Punktavstånd 0,07 mm (0,12 mm)* 0,12 mm (0,18 mm)* 0,19 mm (0,31 mm)*
Dimension på sensor 361x205x64 mm
Vikt 2,9 kg
Spänning 90-230 V
Arbetstemperatur +5oC till +40oC, ej kondenserat

 

Applikationsexempel

Upptäck mer om den praktiska användningen av ATOS 3D-Scanner på GOMs webssida Application notes.