ATOS ScanBox – Optisk 3D-mätcell

ATOS ScanBox är en nyckefärdig mätcell för helt automatiserad 3D-scanning och inspektion. ATOS ATOS ScanBox kombinerar optimerade industriella komponenter, mobilitet och högsta säkerhet i en 3D-mätcell färdig för leverans. ATOS är det mest innovativa mätsystemet för 3-dimensionell koordinamätning på marknaden. ATOS mäter olika storlekar på objekt , typer av ytor och komplexitet vilket resulterar i

  • Noggranna 3D-koordinater av hög datakvalitet
  • Helfälts avvikelse mot CAD-modell eller mellan parter
  • Sektionsbaserade analyser, form- & lägesanalyser och trendanalyser
  • Kompletta mätrapporter

Koordinatmätmaskin

ATOS ScanBoxär en optisk 3D-mätmaskin med investeringskostnad jämförbar med en traditionell koordinatmätmaskin.  Skillnaden är att ATOS ScanBox levererar en fullfältsmätning av såväl små som stora objekt och resultatrapporter i 3D som är enkla att förstå.

“Plug & Play” lösning

ATOS ScanBox är en nyckefärdig lösning som behöver 240 eller 400V anslutning och golvyta. Inga långa projekttider eller kostsamma speciallösningar behövs.

ATOS - Industriell 3D Scanner

Den inbyggda ATOS optiska 3D-scannern med integrerad fotogrammetri inkluderar GOMs kända Triple Scan teknik och “Blue light Technology”.  Denna nya teknologi möjliggör att mäta objekt på ett snabbt sätt för olika storlekar av objekt, ytor, och geometrier oberoende av omgivande ljusförhållanden.

Scanbox_5108_044.png

Liten yta men stora möjligheter

Även om mellanvarianten av ATOS ScanBox modellerna endast behöver 11 m² golvyta kan den mäta objekt av en storlek upp till 2 m. ATOS ScanBox är också tillgänglig i en mindre storlek som behöver 5 m² golvyta för mätning av objekt upp till 0,8 m i storlek. För objekt upp till 3 meter i storlek finns en modell som är anpassad för laddning av detaljerna med gaffeltruck eller travers. För större föremål upp till 6 x 2,5 meter klarar serie 7 eller 8 av.

Mobil, automatisk kvalitetskontroll

Den mobila, industriella ATOS ScanBox kan snabbt monteras. ATOS ScanBox kan enkelt demonteras och transporteras och vid behov flyttas från ett ställe till ett annat ställe för att temporärt öka mätkapaciteten.

ATOS_ScanBox_6130_002-web.jpg

Komplett lösning, en leverantör

GOMs ATOS ScanBox är en komplett lösning från en enda tillverkare; maskinvara, programvara, support, säkerhet, dokumentation,… vilket resulterar i en komplett integrerad och utprovad lösning vilken är optimerad av komponenter att fungera perfekt tillsammans.

Kort leveranstid

GOMs produktionslösning tillåter leverans och installation av ATOS ScanBox inom några få veckor.  Systemet kräver inte någon extra på-platsen planering. Leveransen inkluderar CE-deklaration, utbildning och support, resulterande i en förkortad implementation och reducerade kostnader.

 

Varianter av ATOS ScanBox

ATOS ScanBox 4105

Den minsta medlemmen i ATOS ScanBox familjen heter 4105 och klarar av objekt upp till en storlek av 500 mm. Den här varianten av ScanBox är mycket kompakt och behöver endast 230 V som strömförsörjning och är lätt att flytta. ATOS ScanBox 4105 är lösningen när mindre föremål kräven en helautomatiserad 3D-scanning för kvalitetskontroll.

 

ATOS ScanBox 5108 och 5120

ScanBox 5108 används för objekt upp till 800 mm i storlek. Tack vare dess ringa golvmått används den här varianten mest av tillverkare av turbinblad, blisks etc. Den här modellen passar speciellt bra för att använda vid mätning av små radier och konturer. ATOS ScanBox 5120 kan användas för mätning av objekt upp till en storlek av 2 meter och passar bra för bland annat interörkomponenter till fordon. Likaså fungerar den här varianten bra till kvalitetskontroll av gjutdetaljer, sandkärnor mm.ATOS ScanBox 5108 och 5120

 

ATOS ScanBox 6130

Den här ScanBoxen har en öppen ingång med ljusridå och kan laddas med objekt som är upp till 3 meter i diameter. Den är utmärkt till att mäta större detaljer och tyngre objekt upp till 2 ton. Laddningen av objekt till ScanBox 6130 görs med pallyftare, truck eller kran. Eftersom paletter med objekt kan förberedas utanför ScanBoxen blir tiden för byte av objekt kort.

 

ATOS ScanBox serie 7

För att kunna mäta mycket stora objekt har GOM utvecklat en 8-axlig kinematik på så sätt att en vertikal lyft på räls håller en robot vilket innebär att en stor flexibilitet erhålls vid positionering av roboten. Primärt används den här typen av ScanBox inom fordonsindustrin för detaljer som sidopaneler etc. Serie 7 tar objekt upp till en längd av 6 meter. Den här typen av ScanBox kan även utökas med en mätyta bestående av ett rotationsbord för detaljer upp till 3 meter i storlek. 

 

ATOS ScanBox serie 8

Den här storleken av ScanBox kan klara av hela bilkarosser eller en lastbilshytt. Tack vare den 8 axliga kinematiken kan både insida och utsida av en kaross mätas in. Dessutom arbetar 2 robotar simultant från båda sidor av karossen och levererar ett gemensamt resultat av kvalitetskontrollen. Mätning av flera objekt kan utföras tack vare att den här serien kan utökas med en eller två mätyor bestående av rotationsbord för detaljer upp till en storlek av 3 meter.

 

Tekniska data

Systemkonfigurationer 4105 5108 5120 6130
Utrymmeskrav (L x B x H) 1,60 m x 1,20 m x 2,10 m 2,00 m x 2,55 m x 2,70 m 3,30 m x 3,30 m x 2,70 m 4,25 m x 4,25 m x 2,70 m
Strömanslutning 110 - 240 V (1 fas) 200 - 400 V (3 fas, 16A) 200 - 400 V (3 fas, 16A) 200 - 400 V (3 fas, 16A)
Max. objektstorlek upp till 0,5 m diameter upp till 0,8 m diameter upp till 2 m diameter upp till 3 m diameter
Max. vikt på objekt upp till 100 kg upp till 300 kg upp till 500 kg upp till 2000 kg
Antal moduler 1 1 2 2
Axlar (automation) 7 7 7 7
Robotkontroller integrerad integrerad integrerad integrerad
Masterkontroller integrerad integrerad integrerad integrerad
Modulvikt 900 kg (robot + rotationsenhet) 880 kg (robot + rotationsenhet) 770 kg robot  660 kg rotationsenhet 800 kg robot  1000 kg rotationsenhet
Väggar Stål Stål Stål Stål
Antal fönster 3 5 8 6
Ingång Skjutdörr med säkerhetslås Skjutdörr med säkerhetslås Skjutdörr med säkerhetslås Ljusgardin med säkerhetslösning
Storlek på öppning 685 mm 800 mm 1400 mm 3100 mm
Integrerad kontrollpanel Status, Paus, Reset, E-stop
Golvfäste erfodras ej erfordras ej erfordras ej erfordras
Laddning manuell manuell manuell, pallyftare manuell, pallyftare, kran, gaffeltruck
Systemkonfigurationer 7160 7260
Utrymmeskrav (L x B x H) 4,75 x 10,15 x 3,9 m 8,75 x 10,15 x 3,9 m
Strömanslutning  200-500 V (3 fas, 32 A)
Max. objektstorlek Upp till 6 x 1,25 m                                                    Upp till 6,0 x 1,25 m, rotationsbordsdel upp till 3 m diameter
Max. vikt på objekt Obegränsad Obegränsad, rotationsbordsdel upp till 2.000 kg
Axlar (automation) 8 9
Ingång Ljusgardin med säkerhetslösning Ljusgardiner med säkerhetslösning
Storlek på öppning 3,05 m 3,05 m, rotationsbordsdel upp till 3,4 m
Golvfäste Erfordras
Laddning manuell, pallyftare, kran, gaffeltruck, sandwichpanel
Systemkonfigurationer 8160 8260 8360
Utrymmeskrav (L x B x H) 5,75 x 10,15 x 3,9 m 9,75 x 10,15 x 3,9 m 13,75 x 10,15 x 3,9 m
Strömanslutning 2 x 200-500 V (3 fas, 32 A)
Max. objektstorlek Upp till 6,0 x 2,5 m                                                           Upp till 6,0 x 2,5 m, rotationsbordsdel upp till 3 m diameter Upp till 6,0 x 2,5 m, rotationsbordsdel upp till 3 m diameter
Max, vikt på objekt Obegränsad Obegränsad, rotationsbordsdel upp till 2.000 kg Obegränsad, rotationsbordsdel upp till 2.000 kg
Axlar (automation) 16 17 18
Ingång Ljusgardin med säkerhetslösning Ljusgardiner med säkerhetslösning Ljusgardiner med säkerhetslösning
Storlek på öppning 3,05 m 3,05 m, rotationsbordsdel upp till 3,4 m 3,05 m, rotationsbordsdel upp till 3,4 m
Golvfäste Erfordras
Laddning manuell, pallyftare, kran, gaffeltruck, sandwichpanel

 

Applikationsexempel

Upptäck mer om den praktiska användningen av ATOS 3D-Scanner på GOMs websida ATOS application notes.